Bài tập phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài viết vẫn tóm tắt định hướng trọng vai trung phong và giới thiệu những bài bác tập thì lúc này đơn và hiện tại tiếp tục kèm theo giải đáp giải thích chi tiết để thí sinh hoàn toàn có thể nắm rõ cách áp dụng của từng loại thì trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì bây giờ đơn và bây giờ tiếp diễn thường lộ diện nhiều trong những bài thi. Đây cũng là hai thì trong tiếng Anh nhiều thí sinh chưa phân minh được hoặc tất cả sự nhầm lẫn. Do vậy, nội dung bài viết sẽ bắt tắt định hướng trọng vai trung phong và chỉ dẫn những bài tập kèm theo câu trả lời giải thích chi tiết để thí sinh rất có thể nắm rõ cách sử dụng của từng một số loại thì trong giờ Anh.

Tóm tắt kim chỉ nan về thì bây giờ đơn và lúc này tiếp diễn

Trước khi làm bài tập thì hiện tại đơn và bây giờ tiếp diễn, thí sinh nên xem lại định hướng của các thì sau:

Thì lúc này đơn

1. Cách dùng: mô tả những hành động, điểm sáng và kiến thức đang ra mắt trong hiện tại tại.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + V1

Câu bao phủ định: S + vì not /does not + V1

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Do/does + S + V-inf?

Cấu trúc câu hỏi thông tin: Am/ is/are + S + complement?

Tìm đọc thêm về thi tương lai tiếp tục tại: Thì hiện tại đơn (present simple)

Thì bây giờ tiếp diễn

1. Cách dùng: biểu đạt hành đụng đang xẩy ra tại thời điểm nói.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

Câu bao phủ định: S + am/ is/ are not +V-ing

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Cấu trúc câu hỏi thông tin: tự hỏi + am/ is/ are + S + V-ing?

Tìm phát âm thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì hiện tại tại tiếp diễn (Present continuous tense)

Bài tập thì lúc này đơn và hiện tại tiếp diễn

1. It (rain) _____________, don’t forget your umbrella!

2. Asia (be) _____________ the name of a continent.

3. Right now, I (study) _______________ at a community college in Boston.

4. Scientists (look) _________________ for a cure for Covid 19.

5. My mother (work) ________________ as a teacher in an elementary school.

6. Every evening, the old man (take) ______________ his dog out for a walk.

7. The train (leave) _____________________ the station at 7 am.

8. Climate change (destroy) ______________ many coastal cities.

9. Math (be) _________________ a compulsory subject in most schools.

10. The sun (rise) _________________ in the East & (set) _____________ in the West.

11. He usually (ride) ________________ his bicycle around the lake near his house.

12. Hey! Answer me! I (talk) ____________ khổng lồ you!

13. I (look) __________________ for a job at the moment.

14. We (recruit) _______________ some new staff, are you interested?

15. There (be) _________________ many great universities in big cities.

Xem thêm:

Đáp án cùng giải thích

Đáp án

Giải thích

1. Is raining

Vì vào câu có thông tin “don’t forget your umbrella” (đừng quên mặc dù của bạn), rất có thể suy ra rằng hành động “mưa” đang diễn ra trong thời điểm nói, buộc phải động từ sẽ được chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

2. Is

Câu này nói tới một sự thật không chuyển đổi nên là “Châu Á là 1 trong những lục địa” thì bây giờ đơn sẽ tiến hành sử dụng.

3. Am studying

Trong câu này hành vi học “study” là một trong những việc kéo dãn dài một cách tạm thời trong lúc này tại đề xuất động tự học sẽ được chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

4. Are looking for

Vì cồn từ tìm kiếm “look for” một bí quyết chữa trị là một hành vi đang diễn ra trong thời điểm này một cách tạm thời nên thì hiện tại tiếp tục sẽ được sử dụng.

5. Works

Do hành động làm việc “work” là một hành động diễn ra trong hiện tại và không tồn tại dấu hiệu đổi khác trong tương lai cần thì bây giờ đơn sẽ tiến hành sử dụng.

6. Takes

Việc người lũ ông dắt “take” chó đi dạo mỗi buổi tối là một trong thói quen yêu cầu thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng cho hành vi dắt.

7. Leaves

Việc nhỏ tàu rời ra khỏi “leave” nhà ga cơ hội 7 giờ biểu đạt một lịch trình cố định và thắt chặt nên thì hiện tại đơn sẽ tiến hành sử dụng đến động từ rời đi.

8. Is destroying

Vì việc sự đổi khác khí hậu “climate change” đang diễn ra một cách tạm thời trong bây giờ nên động từ phá bỏ “destroy” sẽ được chia theo thì bây giờ tiếp diễn.

9. Is

Vì việc môn toán là một trong những môn học bắt buộc những trường trung học tập là một thực sự trong bây giờ và không có khả năng chuyển đổi nên hễ từ to-be sẽ tiến hành chia theo thì hiện tại đơn.

10. Rises; sets

Việc phương diện trời mọc “rise” ở hướng Đông và lặn “set” ở hướng tây là một sự thật không đổi khác nên động từ mọc và lặn sẽ được chia theo thì lúc này đơn

11. Rides

Việc đạp xe “rides” xung quanh hồ được triển khai một cách thường xuyên nên đây có thể được coi là một thói quen, vị vậy hành vi đạp xe sẽ tiến hành chia theo thì hiện tại đơn.

12. Am talking

Dựa vào những dấu hiệu như “này” (hey) “hãy vấn đáp tôi” (answer me) chúng ta có thể thấy đây là một câu nói ra mắt trong hiện tại, bởi vì vậy hành vi nói sẽ được chia thì hiện tại tiếp diễn.

13. Am looking

Dựa vào dấu hiệu tại thời điểm hiện nay và bản chất của hành vi tìm việc “look for a job” là một vận động tạm thời cho khung người chưa rượu cồn từ tra cứu kiếm bên dưới dạng lúc này tiếp diễn.

14. Are recruiting

Câu này đang biểu hiện một lời nói, rất có thể xác định phụ thuộc vào dấu hiệu “bạn có thân mật không” - are you interested - trong khi động trường đoản cú tuyển dụng “recruit” là một hành động kéo nhiều năm một cách tạm thời nên chúng ta cũng có thể chia đụng từ theo thì hiện tại tiếp diễn.

15. Are

Vì vấn đề có nhiều trường đh ở các thành phố khủng là một thực sự và không có dấu hiệu đổi khác trong tương lai nên động từ lớn be sẽ được chia thì bây giờ đơn.

Trên đấy là bài tập thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn có lý giải đáp án đưa ra tiết. Bạn đọc rất có thể để lại comment phía dưới bài viết nếu có câu hỏi để được giải đáp.

Làm thêm nhiều bài bác tập tại: bài bác tập thì thừa khứ đơn, quá khứ tiếp tục và lúc này hoàn thành