BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Việc học tập tiếng Anh vào vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh việc học lý thuyết thì luyện tập những dạng bài thực hành thực tế là yếu đuối tố nên thiết. Vày lẽ, học song song với hành – sự luyện tập sẽ giúp bạn củng cố kiến thức sâu hơn. Trong bài viết này, cửa hàng chúng tôi sẽ rước đến cho mình các dạng bài xích tập thì vượt khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn từ cơ phiên bản đến cải thiện giúp ôn tập cùng tổng hợp kỹ năng vững chắc.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn


Lý thuyết thì vượt khứ đối kháng và quá khứ tiếp diễn 1. Thì quá khứ đối chọi (Past simple Tense)2. Thì quá khứ tiếp nối

Lý thuyết thì quá khứ 1-1 và quá khứ tiếp tục

1. Thì vượt khứ đối kháng (Past simple Tense)

Câu khẳng định

S + Ved/cột 2 + O…

Ex: My parents went lớn Paris last week.

(Bố bà mẹ tôi đã tới Paris tuần trước)

Câu đậy định

S + didn’t + Vinf…

Ex: I didn’t eat this meal with my best friend yesterday.

(Tôi dường như không ăn bữa tiệc này cùng bạn tôi ngày hôm qua)

*

Câu nghi vấn

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did

No, S + didn’t

Ex: Did she visit Peter yesterday?

(Cô ấy sẽ thăm Peter ngày trong ngày hôm qua đúng không?)

2. Thì vượt khứ tiếp tục

Câu khẳng định
FormS + was/were + Ving + O…
NoteI/ He/ She/ It/ Danh từ bỏ số không nhiều –was

S= We/ You/ They/ Danh từ bỏ số nhiều –were

Ex: Jim was playing cards with her brother at 8 p.m yesterday.

(Jim sẽ đang chơi bài xích cùng anh trai cô ấy lúc 8 giờ sáng hôm qua)

Câu che định
FormS + was/were + not + Ving + O…
NoteI/ He/ She/ It/ Danh tự số không nhiều –wasn’t/was not

S= We/ You/ They/ Danh từ số các –weren’t/ were not

Ex: We weren’t going out at 8 a.m last Monday.

(Chúng tôi vẫn đang không ra phía bên ngoài lúc 8 giờ đồng hồ sáng sản phẩm công nghệ Hai vừa rồi)

Câu nghi vấn
FormWas/Were + S + Ving + O…

Answer:

– Yes, S + was/were

– No, S + wasn’t/weren’t

NoteI/ He/ She/ It/ Danh tự số ít –was

S= We/ You/ They/ Danh từ bỏ số những –were

Ex: Was she doing her homework with her sister at 7 p.m last night?

(Cô ấy sẽ đang làm bài xích tập về nhà cùng chị gái cô ấy lúc 7 giờ buổi tối qua đề nghị không?)

3. Phân biệt

Thì vượt khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn rất có thể nhận biết như sau:

– Thì vượt khứ đơn được dùng để biểu đạt những hành vi đã xảy ra và dứt hoàn toàn trong vượt khứ.

Ex: I watched this film yesterday.

Xem thêm:

(Tôi đang xem tập phim này ngày hôm qua)

– Thì vượt khứ tiếp nối thì được dùng để làm nói về hành động kéo lâu năm trong vượt khứ và hoàn toàn có thể xảy ra thuộc lúc, cùng thời khắc với một hành vi khác trong thừa khứ.

Ex: My mother met him while he was eating pizza in the restaurant.

(Mẹ tôi đã gặp mặt anh ấy trong những lúc anh ấy đang ăn pizza trong nhà hàng)

+ Thì thừa khứ tiếp diễn còn dùng làm nói một hành vi kéo nhiều năm tại 1 thời điểm khẳng định trong vượt khứ hoăc hai hành vi cùng xảy ra tuy nhiên song nhau tại cùng một thời điểm.

Ex: I was reading book in my room while my son was watching TV.

(Tôi đang đọc sách trong chống khi nam nhi tôi vẫn xem TV)

Bài tập tổng đúng theo thì vượt khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

I. Phân tách động từ

I (spend) __________ my all holiday in nhật bản with my grandparents last month.They (tobe) __________ very lucky with weather yesterday.Most of the time I (sit) __________ in the library.We (not/eat) __________ nothing all day.Her family (visit) ___________ a farm in London three weeks ago.She (meet) ___________ a lot of kind people while she (work) __________ in New York.His sister (play) __________ a lot of badminton when she was younger.When she (open) _________ the door, it (rain) ____________.Potter (sleep) __________ when his parents (come) __________.I (fail) _________ in some subjects, but my best friend passed in all.

*

II. Ngừng các câu sau

He/break/bread/half/hand/one piece/her.Who/Tony/have/lunch/with?What/they/do/8 o’clock/yesterday?My sister/practise/piano/when/I/come/home.Girl/fall/hurt/herself/while/she/ride/bicycle.Minh/stand/under/tree/when/heard/explosion.Her aunt/take/her/see/Binh Minh aquarium/last month?

III. Tìm và sửa lỗi sai

Tuan didn’t bought a new oto yesterday.A lion escape from its cage yesterday evening.Linh was walk in the street when she fell over suddenly.They just talked about him before you arrived.My mother didn’t broke the flower vase yesterday morning.Watson turn on the TC, but nothing happened.His sister prepared for her birthday các buổi tiệc nhỏ at this time last week.Her son was planting trees in the garden at 3 p.m yesterday.She were very tired, so she went lớn bed so early.While people was talking to each other, my brother was listening to music in his room.

Đáp án

I. Chia động từ

spentwerewas sittingweren’t eatingvisitedmet – was workingplayedopened – was rainingwas sleepingfailed

II. Dứt các câu sau

He broke the bread in half and handed one piece lớn her.Who did Tony have lunch with?What were they doing at 8 o’clock yesterday?My sister was practising the piano when I came home.The girl fell & hurted herself while she was riding the bicycle.Minh was standing under the tree when he heard an explosion.Did her aunt take her khổng lồ see Binh Minh aquarium last month?

III. Tìm với sửa lỗi sai

bought ➔ buyescape ➔ escapedwas talk ➔ was talkingjust talked ➔ were just talkingbroke ➔ breakturn ➔ turnedprepared ➔ was preparingwas planting ➔ plantedwere ➔ waswas talking ➔ were talking

Trên đấy là những bài tập tổng hợp về thì vượt khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn. Đây là 1 một trong những thì gồm sự nhầm lẫn khá cao và đòi hỏi kiến thức thật vững chắc mới rất có thể giải quyết được các dạng bài tập.