Bảng giá dịch vụ y tế bệnh viện bạch mai

Quyết định Về việc ban hành bảng giá chỉ thu dịch vụ kỹ thuật đưa gửi cơ sở y tế Bạch Mai (có bảng chi tiết kèm theo):

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Bạn đang xem: Bảng giá dịch vụ y tế bệnh viện bạch mai

*BAN HÀNH BẢNG GIÁ THU DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-CoV -2 BẰNG KỸ THUẬT Realtime RT-PCR CHUYỂN THỰC HIỆN GỬI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TW

Xem thêm:CV v/v áp dụng hướng dẫn phân loại nguy cơ tiềm ẩn người lây truyền SARS-CoV-2 và kim chỉ nan xử trí, biện pháp ly, điều trị
Thủ đoạn mới giả danh nhân viên cấp dưới y tế của dịch viện lừa đảo phát dung dịch cho người mắc bệnh điều trị ngoại trú