Các ngành của trường đại học công nghiệp tp hcm

Trường đại học công nghiệp thành thị HCM vẫn ưng thuận chào làng điểm chuẩn hệ ĐH bao gồm quy. Thông tin cụ thể điểm của từng ngành các bạn hãy coi ngôn từ dưới.

Bạn đang xem: Các ngành của trường đại học công nghiệp tp hcm


CĐ Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021

Tuyển Sinh Ngành Thú Y CĐ Trúc Y Hà Nội

Điểm Sàn Đại Học 2021... Cập Nhật Liên Tục...


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM 2020

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

-Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh:

*
-Phân hiệu trên Quảng Ngãi:

*

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:

Đang update...

Xem thêm:

*

*
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPhường TP HCM 2020

*

*

*

*

*

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.Hồ Chí Minh 2019

Cụ thể điểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghiệp TPhường.HCM như sau

Tên ngành

Tổ đúng theo môn

Điểm chuẩn

Luật kinh tế

A00.D01. D96,C00

21

Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ nghệ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn cùng tư đông hóa

A00, A01, C01, D90

18

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ chế tạo máy

A00t A01, C01.D90

18

Công nghệ chuyên môn ô tô

A00, A01, C01, D90

20

Công nghệ chuyên môn nhiệt

A00, A01, C01 D90

16.5

Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật thiết kế dự án công trình giao thông

A00, A01, C01, D90

16.75

Công nghệ dệt may

A00, C01, D01, D90

18

Thiết kế thời trang

A00, C01, D01, D90

16.5

Nhóm ngành Công nghệ thông báo gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, IIỘ thống thông tin

A00, C01, D01, D90

18.75

Công nghệ chuyên môn trang bị tính

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành Công nghệ hỏa học tập gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ thanh lọc Ilóa dầu; Công nghệ cơ học Hóa dươc; Công nghe Vô cơ - Vât liệu.

A00,B00, D07, D90

16

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18

Dinch dưỡng cùng khoa học thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Đảm bảo unique với an toàn thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Công nghệ sinch học

A00, B00, D07, D90

17

Công nghệ chuyên môn môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán thù gôm 02 ngành: Kc toán; Kicentimet toán

A00, C01, D01,D90

17.75

Nhóm ngành Tài chính bank gôm 02 chuyên ngành: Tài bao gồm ngân hàng; Tài thiết yếu doanh nghicp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,

19

Quản trị kinh doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách hàng sạn

A0l.C0l,

19.5

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị phượt và lữ hành

A0l.C0l,

19

Kinh donước anh tế

A01.C01, D01, D96

20

Tmùi hương mại điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, c00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn Ihông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D9Ò

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Quản lý tài nguycn cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán thù gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

A00, C01, D01.D9Ò

17.75

Nhóm ngành Tài bao gồm ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài bao gồm ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,D01.D96

19

Quản trị ghê doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A0l, C0l,D01.D96

19.5

Quản trị nhà hàng quán ăn với hình thức dịch vụ nạp năng lượng uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị phượt cùng lữ hành

A0l, C01, D01, D96

19

Kinch doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

"ITiương mại năng lượng điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14t D15.D96

17.75

Chương thơm trình unique cao

---

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện lử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D90

16

Công nghệ nghệ thuật hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Thời gian nhập học tập 2021:

-Các thí sinch trúng tuyển chọn dịp 1 ngôi trường ĐH công nghiệp TP..Hồ Chí Minh có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo nhị giải pháp :


+Tại Tp. Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn uống Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. TP HCM -Số điện thoại: 028.3895.5858 - 028.3985.1932 - 028.3985.1917.