CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ IN ON AT TRONG TIẾNG ANH

Giới từ trong giờ đồng hồ Anh xuất hiện ở phần lớn các lời nói tiếng Anh, bất kể là tiếng Anh giao tiếp hay học tập thuật.Ngoài ra, Giới trường đoản cú là tự hoặc đội từ thường được dùng trước danh trường đoản cú hoặc đại từ để chỉ sự contact giữa danh từ bỏ hoặc đại trường đoản cú này với những thành phần không giống trong câu. Vậy giới từ gồm vai trò gì so với việc học tiếng anh của chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn bộ 4000 tự vựng giờ anh thường dùng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới tự (Preposition) là phần nhiều từ (in, on, at,…) hay đứng trước danh từ, các danh trường đoản cú hoặc danh cồn từ. Ví dụ:

I go lớn the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Cách sử dụng giới từ in on at trong tiếng anh

Ở lấy ví dụ như 1 “sunday” là tân ngữ của giới tự “on”. Ở ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới từ “in”.Chú ý: các bạn phải luôn phân biệt trạng từ bỏ (adverb) và giới từ, bởi thường lúc một từ tất cả hai tính năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bạn dạng là Trạng từ thì không tồn tại tân ngữ theo sau.

2. Các loại giới từ

Dưới đây là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ phổ cập trong giờ đồng hồ Anh:

Giới từ bỏ chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày trong tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian trong ngàynămsau một khoảng thời hạn nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời hạn nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời hạn nhất định trong thừa khứ đến hiện tạisince 1980
formột khoảng thời hạn nhất định tính từ thừa khứ mang đến hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời hạn trong thừa khứ2 years ago
beforetrước khoảng tầm thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten to lớn six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu bắt đầu và xong xuôi của khoảng tầm thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho mang lại khiHe is on holiday until Friday.

Xem thêm:

byin the sense of at the latestup to lớn a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới từ chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà chúng ta làm nào đấy (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của người nào đó hoặc cái gì đóJane is standing by / next to / beside the car.
undertrên mặt phẳng thấp rộng (hoặc bị che phủ bởi) loại khácthe bag is under the table
belowthấp hơn chiếc khác nhưng cao hơn mặt đấtthe fish are below the surface
overbị bao che bởi cái khácnhiều hơnvượt qua một cái gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một chiếc gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía bên kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom & the sidesdrive through the tunnel
tomovement lớn person or buildingmovement lớn a place or countryfor bedgo lớn the cinemago to London / Irelandgo lớn bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly khổng lồ it)go 5 steps towards the house
ontomovement to lớn the top of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ quan trọng đặc biệt khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a oto / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a oto / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn bộ 4000 tự vựng tiếng anh hay sử dụng FREE

*

Mong rằng với bài viết Giới từ trong giờ đồng hồ Anh: bí quyết sử dụng, quy tắc cần biết này cũng góp ích cho các bạn một trong những phần nào kia trong việc học tập với nghiên cứu.Cùng xem thêm về những ngữ pháp tổng đúng theo trong giờ anh tại akibakko.net nhé.