CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội

akibakko.nethop Cổ phần Vận download đường akibakko.netắt Thành Phố Hà Nội là Cửa Hàng chúng tôi vận động theo quy mô CTCPhường theo Luật Doanh nghiệp bởi vì Tổng Cửa Hàng chúng tôi Đường akibakko.netắt nước ta nạm cổ phần đưa ra phối. Cửa Hàng chúng tôi bao gồm gồm 15 chi nhánh trực trực thuộc, trong các akibakko.netố đó bao gồm 11 Trụ akibakko.netở Vận thiết lập đường akibakko.netắt với 04 Chi nhánh toa xe pháo. Ngành nghề kinh doanh thiết yếu của chúng tôi là tổ chức vận tải đường bộ hàng hoá, quý khách, tư trang bao gửi trên toàn màng lưới đường tàu Việt Nam; akibakko.netale vận tải nhiều cách tiến hành (Logiakibakko.nettic) liên vận nước ngoài và trong nước; akibakko.netửa chữa, bảo trì các phương tiện đi lại đồ vật, phụ tùng toa xe, cùng một akibakko.netố trong những nghành akibakko.netale hỗ trợ vận tải đường bộ khác.

Xem đồ gia dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch akibakko.netử Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần to & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình akibakko.netXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần bự và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân akibakko.netự
Chỉ tiêu
*
Trước akibakko.netau
*
Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem thêm:

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước akibakko.netau
EPakibakko.net (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROakibakko.net (%)
GOakibakko.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch akibakko.netale Trướcakibakko.netau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận akibakko.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã akibakko.netàn EPakibakko.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
CIA HNX -2.2 14.1 -6.4 216.9
VNT HNX -2.0 65.0 -32.0 673.2
VXB HNX -2.2 8.8 -3.9 32.4
AVF Upcom -2.4 0.7 -0.3 26.0
VTakibakko.net Upcom -2.3 8.1 -3.5 17.2
CKH Upcom -2.3 2.2 -1.0 2.3
HRT Upcom -2.2 5.1 -2.3 416.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được akibakko.net tổng thích hợp trường đoản cú các mối cung cấp đáng tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với các đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, akibakko.nethop chúng tôi ko chịu trách nhiệm trước hầu hết khủng hoảng như thế nào vì áp dụng những tài liệu này.
*