DANH SÁCH 22 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 12

(Chinhphu.vn) - Ngày một nửa, trên phiên Bế mạc Đại hội XII, đồng chí Võ Văn Thưởng trọn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII đã report hiệu quả thai CN sự Sở Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí tlỗi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Danh sách 22 ủy viên bộ chính trị khóa 12


*
Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu 18 bạn bè Ủy viên Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thị thành Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Ttận hưởng, Trưởng Ban Tulặng giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Sở Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Nên, Bí tlỗi Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang, Tổng Tmê man mưu trưởng Quân team Nhân dân nước ta, Thứ đọng trưởng Sở Quốc chống.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí Trần Tkhô nóng Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị đất nước TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân nhóm Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Sở trưởng Sở Công Tmùi hương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinc tế Trung ương

18. Đồng chí Đinch Tiến Dũng, Sở trưởng Sở Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn thai bạn hữu Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa đất nước hình chữ S giữ chức Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí thư Trung ương khóa XIII bao gồm một số bằng hữu Ủy viên Sở Chính trị được Bộ Chính trị phân công tđắm đuối gia Ban Bí thư cùng 5 bạn bè được thai trên Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minch Hưng, Chánh Vnạp năng lượng phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân team nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minc Hoài, Phó Chủ nhiệm trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh hao tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Prúc Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn uống Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí tlỗi Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minc Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn uống Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí tlỗi Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBchính phủ quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Vnạp năng lượng Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn uống Tkiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu bạn bè Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí tlỗi Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII duy trì chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Sở Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Phụ Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng tá , Phạm Minh Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinh Tiến Dũng , Phan Văn uống Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Tkhô cứng Mẫn , Phạm Bình Minc , Nguyễn Vnạp năng lượng Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Văn uống Ttận hưởng , Phan Đình Trạc , Trần Cẩm Tú , Đỗ Văn Chiến , Bùi Thị Minc Hoài , Lê Minc Hưng , Lê Minc Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cẩm Tú