CÔNG BỐ DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VÀ UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII

(ĐCSVN) - sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII họp họp báo hội nghị lần đầu tiên bầu Bộ thiết yếu trị, Tổng túng thiếu thư, Ban bí thư, Uỷ ban khám nghiệm Trung ương, chủ nhiệm Uỷ ban khám nghiệm Trung ương. Danh sách Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư và Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII cụ thể như sau:

Hình hình ảnh Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành tw khóa XIII

Hình hình ảnh các đại biểu quăng quật phiếu bầu Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII

Danh sách Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII


*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*
thay mặt đại diện Bộ thiết yếu trị, bạn bè Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng bao gồm phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm cho Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản nước ta khóa XIII - Ảnh: Trí Dũng

I - Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã thai 18 bạn bè Ủy viên Bộ thiết yếu trị Ban Chấp hành tw khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, quản trị nước cùng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương vãi Đình Huệ, túng thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu qh khoá XIV tp Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh

9. Đồng chí tô Lâm, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng phòng ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí è Cẩm Tú, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Quốc phòng.

Bạn đang xem: Công bố danh sách bộ chính trị, ban bí thư và uỷ ban kiểm tra trung ương khoá xiii

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí trằn Thanh Mẫn, chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận sông núi Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng trình bày Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, công ty nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

17. Đồng chí è cổ Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bè bạn Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII, quản trị nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa nước ta giữ chức Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII.

III- Ban túng bấn thư tw khóa XIII gồm một số bằng hữu Uỷ viên Bộ bao gồm trị được Bộ bao gồm trị phân công gia nhập Ban túng bấn thư và 5 bạn bè được thai tại họp báo hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành tw khoá XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng

2.

Xem thêm:

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó nhà nhiệm Tổng cục bao gồm trị Quân đội quần chúng Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, cỗ trưởng, nhà nhiệm Uỷ ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó công ty nhiệm trực thuộc Uỷ ban kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra thiết yếu phủ

IV- Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đã thai Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí è Cẩm Tú, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII, nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

2. Đồng chí hồ nước Minh Chiến, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó công ty nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

5. Đồng chí nai lưng Thị Hiền, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

9. Đồng chí Vũ khắc Hùng, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh công sở Ban tổ chức Trung ương

11. Đồng chí trằn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó túng thiếu thư tỉnh ủy, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí đánh Duy Nghĩa, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

16. Đồng chí è cổ Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, bí thư tỉnh giấc ủy, trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí trằn Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XII

V - Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu đồng minh Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XIII, túng thư tw Đảng khóa XII, nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII giữ chức chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw khoá XIII.