Danh sách các trường nước ngoài không được bộ giáo dục việt nam công nhận

*

Lưu ý: - Danh sách những đại lý dạy dỗ ĐH được thừa nhận đối với hình thức du học tập toàn phần tại nước ngoài.

- Đối cùng với lịch trình huấn luyện và đào tạo trường đoản cú xa đề nghị được chu chỉnh và được Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ra chất nhận được huấn luyện và đào tạo hoặc LKhu đô thị tại VN.

*
AustraliaCơ quan tiền giáo dục quốc giaAustralia
DS các CSGD đại học được công nhậnTEQSA
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)

English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
AustriaCơ quan tiền giáo dục quốc giaAustria
DS những CSGD đại học được công nhậnAustria
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
United States of AmericaCơ quan liêu giáo dục quốc giaAmerican
DS những CSGD ĐH được công nhậnCHEA
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
BelgiumCơ quan tiền giáo dục quốc giaBelgium
DS những CSGD ĐH được công nhậnHigher education
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
BelarusCơ quan liêu giáo dục quốc giaBelarus
DS các CSGD ĐH được công nhận
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
BulgariaCơ quan liêu giáo dục quốc giaBulgaria
DS các CSGD đại học được công nhậnMon
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
CanadaCơ quan giáo dục quốc giaCanada
DS các CSGD đại học được công nhậnCICIC
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
CambodianCơ quan lại dạy dỗ quốc giaCambodian
DS những CSGD ĐH được công nhận
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
ChinaCơ quan giáo dục quốc giaChina
DS những CSGD đại học được công nhậnMOE
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
CubaCơ quan dạy dỗ quốc giaCuba
DS các CSGD ĐH được công nhận
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
Czech RepublicCơ quan lại dạy dỗ quốc giaCzech Republic
DS các CSGD đại học được công nhậnMSMT
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
DenmarkCơ quan giáo dục quốc giaDenmark
DS những CSGD ĐH được công nhậnUFM
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
FilandCơ quan liêu giáo dục quốc giaFiland
DS các CSGD đại học được công nhận
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
FranceCơ quan lại dạy dỗ quốc giaFrance
DS những CSGD đại học được công nhậnEnseignementsup
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese
Các các loại văn bởi CH Pháp được công nhậnVietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
GermanyCơ quan giáo dục quốc giaGermany
DS các CSGD ĐH được công nhậnHochschulkompass
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
HungaryCơ quan lại dạy dỗ quốc giaHungary
DS các CSGD đại học được công nhậnMinedu
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
IndonesiaCơ quan lại dạy dỗ quốc giaIndonesia
DS những CSGD ĐH được công nhậnBanpt.or.id
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
ItalyCơ quan dạy dỗ quốc giaItaly
DS những CSGD ĐH được công nhậnUSTAT
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
IrelandCơ quan liêu giáo dục quốc giaIreland
DS những CSGD đại học được công nhậnQQI
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
IndiaCơ quan giáo dục quốc giaIndia
DS các CSGD ĐH được công nhậnMHRD
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
JapanCơ quan tiền dạy dỗ quốc giaJapan
DS các CSGD đại học được công nhậnData, Juaa
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
KoreaCơ quan giáo dục quốc giaKorea
DS các CSGD đại học được công nhậnData
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
NetherlandsCơ quan tiền giáo dục quốc giaNetherlands
DS các CSGD ĐH được công nhậnNVAO
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
New ZealandCơ quan lại giáo dục quốc giaNew Zealand
DS những CSGD đại học được công nhậnNZ
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
NorwayCơ quan dạy dỗ quốc giaNorway
DS những CSGD ĐH được công nhậnNokut
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
MalaysiaCơ quan lại dạy dỗ quốc giaMalaysia
DS những CSGD ĐH được công nhậnMQA
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
PhilippinesCơ quan liêu giáo dục quốc giaPhilippines
DS những CSGD ĐH được công nhận
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
PolandCơ quan dạy dỗ quốc giaPoland
DS các CSGD ĐH được công nhậnNauka
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
PortugalCơ quan giáo dục quốc giaPortugal
DS những CSGD ĐH được công nhậnA3es.pt
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
RussiaCơ quan lại giáo dục quốc giaRussia
DS các CSGD đại học được công nhậnRussianenic
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
RomaniaCơ quan tiền giáo dục quốc giaRomania
DS các CSGD đại học được công nhậnedu.ro
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
UkraineCơ quan dạy dỗ quốc giaUkraine
DS những CSGD đại học được công nhậnENIC
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
United KingdomCơ quan tiền dạy dỗ quốc giaUK
DS những CSGD đại học được công nhậnGOV
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
TaiwanCơ quan giáo dục quốc giaTaiwan
DS các CSGD ĐH được công nhậnMoe.gov.tw
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
ThailanCơ quan tiền giáo dục quốc giaThailan
DS các CSGD đại học được công nhậnMhesay mê.go.th
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
SwitzerlandCơ quan liêu dạy dỗ quốc giaSwitzerland
DS các CSGD đại học được công nhậnSwissuniversities
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
SingaporeCơ quan dạy dỗ quốc giaSingapore
DS các CSGD ĐH được công nhậnmoe.gov.sg
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
SlovakiaCơ quan lại dạy dỗ quốc giaSlovakia
DS các CSGD đại học được công nhậnMinedu
Hệ thống giáo dục(mối cung cấp Nuffic)English/Vietnamese

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
SwedenCơ quan liêu giáo dục quốc giaSweden
DS các CSGD đại học được công nhậnUHR
Hệ thống giáo dục(nguồn Nuffic)English/Vietnamese