DANH SÁCH TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Tối ngày 30/1, Đại hội XIII của Đảng đã ra mắt danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII. Trong list 180 Ủy viên thỏa thuận Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII gồm 23 bạn hữu thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội. 6 đồng minh là lãnh đạo bộ Công an.

Bạn đang xem: Danh sách tướng lĩnh quân đội nhân dân việt nam


DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐỘI ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

1.Đại tướng tá Lương Cường,Bí thư trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị QĐND Việt Nam.

2.Thượng tướng mạo Phan Văn Giang,Ủy viên tw Đảng, Ủy viên hay vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, thứ trưởng cỗ Quốc phòng

3.Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó công ty nhiệm Tổng cục thiết yếu trị QĐND Việt Nam.

4. Thượng tướng tá Nguyễn Tân Cương,Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, vật dụng trưởng cỗ Quốc phòng

5.Thượng tướng trần Quang Phương, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị QĐND Việt Nam.

6.Thượng tướng mạo Hoàng Xuân Chiến,Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, sản phẩm trưởng bộ Quốc phòng

7.Thượng tướng mạo Lê Huy Vịnh, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, vật dụng trưởng bộ Quốc phòng

8.Thượng tướng tá Võ Minh Lương,Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, máy trưởng bộ Quốc phòng

9.Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam,Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Thứ trưởng bộ Quốc phòng.

10.Trung tướng mạo Vũ Hải Sản,Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, trang bị trưởng bộ Quốc phòng

11.Trung tướng, PGS, TS trần Việt Khoa,Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc học viện chuyên nghành Quốc phòng

12.Trung tướng Nguyễn Doãn Anh,Ủy viên tw Đảng, tư lệnh Quân quần thể 4

13.Trung tướng mạo Thái Đại Ngọc, Ủy viên tw Đảng, tứ lệnh Quân khu 5

14.Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên tw Đảng, tư lệnh Quân quần thể 1

15.Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên trung ương Đảng, túng thiếu thư Đảng ủy, chủ yếu ủy Quân khu vực 2

16.Trung tướng tá Huỳnh Chiến Thắng,Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng tư vấn trưởng QĐND Việt Nam.

17.Trung tướng trằn Hồng Minh, Ủy viên tw Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

18.Chuẩn Đô đốc è cổ Thanh Nghiêm, Ủy viên trung ương Đảng, bốn lệnh Quân chủng Hải quân

19.Thiếu tướng mạo Nguyễn quang quẻ Ngọc, Ủy viên trung ương Đảng, tứ lệnh Quân khu vực 3

20.Thiếu tướng Lê Đức Thái,Ủy viên trung ương Đảng, bốn lệnh lính Biên phòng.

Xem thêm:

21.Thiếu tướng tá Nguyễn trường Thắng, Ủy viên tw Đảng, bốn lệnh Quân khu vực 7

22.Thiếu tướng tá Nguyễn Văn Gấu,Ủy viên tw Đảng, túng thiếu thư Đảng ủy, chủ yếu ủy Quân khu vực 9

23.Thiếu tướng tá Nguyễn Văn Hiền,Phó tư lệnh, tham vấn trưởng Quân chủng Phòng ko - ko quân.

*

DANH SÁCH 6 TƯỚNG LĨNH CÔNG AN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

1. Đại tướng sơn Lâm, Ủy viên Bộ chủ yếu trị khoá XII, Uỷ viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, túng bấn thư Đảng uỷ Công an Trung ương, bộ trưởng Bộ Công an.

2. Trung tướng è Quốc Tỏ, Ủy viên trung ương Đảng khoá XII, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lắp thêm trưởng bộ Công an.

3. Trung tướng tá Lương Tam Quang,Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Công an.

4. Trung tướng tá Nguyễn Duy Ngọc,Ủy viên Ban thường xuyên vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, thiết bị trưởng bộ Công an.

5. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng,Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, vật dụng trưởng bộ Công an.

6. Thiếu thốn tướng Lê Tấn Tới,Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, thứ trưởng cỗ Công an.