ĐIỂM CHUẨN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp TP.. hà Nội 2021 đã làm được công bố mang đến những thí sinch ngày 16/9. 

Tiêu chí phú máy nhất: Sử dụng Lúc thí sinh tất cả ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phú thứ hai: Sử dụng Khi thí sinc gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển chọn và không vừa lòng Tiêu chí phụ trước tiên.

Xem chi tiết điểm chuẩn phía bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn của trường đại học công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021 đúng chuẩn duy nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công Nghiệp TP. hà Nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học Công Nghiệp TP. hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 25.3 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00;A01;D01 26.1 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00;A01;D01 25.45 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00;A01;D01 24.75 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00;A01;D01 25 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù = 8.8 và NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00;A01;D01 25.65 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú máy hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị vnạp năng lượng phòng A00;A01;D01 24.5 Tiêu chí phú trang bị nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học vật dụng tính A00;A01 25.65 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop cùng media dữ liệu A00;A01 25.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00;A01 25.4 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00;A01 25.25 Tiêu chí prúc máy nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú máy hai: Toán thù = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00;A01 25.1 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00;A01 26.05 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00;A01 24.35 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ điện tử A00;A01 25.35 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00;A01 25.25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00;A01 23.9 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00;A01 24.6 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00;A01 24.25 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và TĐH A00;A01 26 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 9.0; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 9.0 và NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00;B00;D01;D07 22.05 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00;B00;D01;D07 20.8 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 7.8 với NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00;B00;D01;D07 23.75 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00;A01;D01 24 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00;A01;D01 22.15 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00;A01 23.8 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00;A01 23.45 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng A00;A01;D01 26.1 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00;A01;D01 25.05 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.8 với NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00;D01;D14 24.75 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Ngữ văn uống > 6.75; Tiêu chí phú máy hai: Ngữ văn = 6.75 với NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00;A01;D01 24.3 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00;A01;D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán thù = 9.4 và NV≤ 4
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo A00;A01 24.2 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu khiếp doanh A00;A01;D01 23.8 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00;A01;D01;D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01;D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01;D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01;DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinc chú ý, để triển khai làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển chọn năm 2021 trên trên đây

Xem thêm:

Xét điểm thi trung học phổ thông

Clichồng nhằm tsi mê gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 130 Trường update dứt dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng mực độc nhất bên trên akibakko.net