Điểm chuẩn đại học công nghệ giao thông vận tải 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52840104 Kinh tế vận tải A00; A01; D01; D07 ---
2 52580301VP Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 ---
3 52580301TN Kinch tế xây dựng A00; A01; D01; D07 ---
4 52580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 17.46
5 52510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; A01; D01; D07 15.45
6 52510302VP Công nghệ nghệ thuật Điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 ---
7 52510302 Công nghệ chuyên môn điện tử, truyền thông A00; A01; D01; D07 16.98
8 52510205VP Công nghệ chuyên môn Ô tô A00; A01; D01; D07 ---
9 52510205TN Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; D01; D07 ---
10 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 18.51
11 52510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 18.51
12 52510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.9
13 52510104VP Công nghệ nghệ thuật giao thông vận tải (Xây dựng Cầu đường bộ) A00; A01; D01; D07 ---
14 52510104TN Công nghệ chuyên môn giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) A00; A01; D01; D07 ---
15 52510104 Công nghệ nghệ thuật giao thông A00; A01; D01; D07 16.25
16 52510102VP Công nghệ nghệ thuật phát hành dân dụng và công nghiệp A00; A01; D01; D07 ---
17 52510102TN Công nghệ chuyên môn xây dựng gia dụng cùng công nghiệp A00; A01; D01; D07 ---
18 52510102 Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 17.01
19 52480104VP Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 ---
20 52480104TN Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 ---
21 52480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 16.98
22 52480102 Truyền thông cùng mạng sản phẩm tính A00; A01; D01; D07 16.98
23 52340301VP Kế toán A00; A01; D01; D07 ---
24 52340301TN Kế toán A00; A01; D01; D07 ---
25 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 17.46
26 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16.59
27 52340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01; D07 16.59

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghệ giao thông vận tải 2016

Thông tin Điểm chuẩn chỉnh 2021:Theo dõi Điểm chuẩn chỉnh 2021


Tweet

Xem thêm:

Trường member Nhóm trường GX
*

GTA - Đại học technology giao thông vận tải vận tải

Website chính: www.utt.edu.vn

Liên lạc: Vĩnh Phúc. ĐT: (0211) 3867404Hà Nội; ĐT: (04) 35526713, 38544264Thái Nguyên. ĐT: (0280) 3856545