Điểm chuẩn đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội 2016

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội Thủ Đô 2021-2022 được đọc tài liệu tổng phù hợp với gửi trao những em học viên. Cha mẹ và những em rất có thể xem trực tiếp hoặc tải về.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội 2016

1. Điểm chuẩn Đại học tập Kinh tế trực nằm trong Đại học Quốc gia Hà Nội 20212. Điểm chuẩn năm 20203. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại Học Kinch Tế  Đại Học Quốc Gia Hà Nội Thủ Đô 20184. Điểm chuẩn chỉnh năm những ngành học năm 2017:5. Dữ liệu điểm chuẩn chỉnh năm 2016:6. Chỉ tiêu tuyển chọn sinh vào năm 2018:
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh tế trực nằm trong Đại học Quốc gia Thành Phố Hà Nội năm 2021 (Hà Nội) theo thủ tục xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông sẽ được công ty chúng tôi update ngay trong lúc bên ngôi trường công bố:

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinc tế trực thuộc Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hà Nội 2021

Xem thêm:

*
Tsi khảo điểm chuẩn của những năm trước

Điểm chuẩn ngôi trường Đại Học Kinc Tế Đại Học Quốc Gia thủ đô 2018

STTMã ngànhTên ngànhĐiểm trúng tuyểnTiêu chí phụ17310101Kinh tế22,356.6000 9527310105Kinc tế phạt triển21,706.8000 9737310106Kinc tế nước ngoài **27,057.4000 9947340101Quản trị sale **26,556.6000 9857340101QTQuản trị marketing (links quốc tế vày Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng)22,859767340201Tài chính - Ngân sản phẩm **25,586.4000 9977340301Kế toán **25,456.6000 96

Điểm chuẩn chỉnh năm những ngành học tập năm 2017:

STTMã ngànhTên ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú17310101Kinc tếA00; A01; C04; D012527310105Kinh tế vạc triểnA00; A01; C04; D012437310106Kinc tế quốc tếA01; D01; D09; D102647340101Quản trị ghê doanhA01; D01; D09; D1025.557340101QTQuản trị marketing (links quốc tế do Đại học tập Troy - Hoa Kỳ cung cấp bằng)A01; D01; D07; D08---67340201Tài chính – Ngân hàngA01; D01; D09; D1024.7577340301Kế toánA01; D01; D09; D1025.5

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016:

STTMã ngànhTên ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú17340301Kế toánA00; A01; C15; D019427340201CLCTài thiết yếu - Ngân mặt hàng CLC (TT23)D90; D96---37340201Tài chủ yếu – Ngân hàngA00; A01; C15; D019447340101CLCQuản trị sale CLC (TT23)D90; D9611157340101Quản trị ghê doanhA00; A01; C15; D019567310106CLCKinch tế quốc tế CLC (TT23)D90; D9611177310106Kinc tế quốc tếA00; A01; C15; D019587310104Kinc tế phát triển*A00; A01; C15; D019297310101Kinc tếA00; A01; C15; D0192

Chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 2018:

STTMã ngànhTên ngànhChỉ tiêuMã tổ hợp xét tuyểnMôn chính17310106Kinch tế quốc tế200A01, D01, D09, D10Tiếng Anh27340101Quản trị kinh doanh150A01, D01, D09, D10Tiếng Anh37340201Tài chủ yếu - Ngân hàng120A01, D01, D09, D10Tiếng Anh47340301Kế toán120A01, D01, D09, D10Tiếng Anh57310101Kinh tế180A00, A01, D01, C0467310105Kinc tế phát triển180A00, A01, D01, C04Tổng:950
Dung Pham
(Tổng hợp)