ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN HÀ NỘI

STTTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Khoa học làm chủ QHX41D0124.9CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
2 Khoa học quản lý QHX41A0124CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
3 báo chí QHX40D7825.9CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
4 báo chí truyền thông QHX40D0125.9CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
5 báo mạng QHX40C0027.4CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
6 báo chí QHX40A0125.3CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
7 cai quản trị khách sạn QHX16A0126Điểm thi TN THPT
8 quản trị khách sạn QHX16D7826.6Điểm thi TN THPT
9 quản lí trị văn phòng công sở QHX17D04, D0626Điểm thi TN THPT
10 quản lí trị văn phòng và công sở QHX17D0126Điểm thi TN THPT
11 cai quản trị văn phòng công sở QHX17C0028.8Điểm thi TN THPT
12 quản lí trị văn phòng công sở QHX17A0125.6Điểm thi TN THPT
13 thông tin - thư viện QHX20D7824.5Điểm thi TN THPT
14 tin tức - tủ sách QHX20D04, D0623.5Điểm thi TN THPT
15 tin tức - thư viện QHX20D0124.1Điểm thi TN THPT
16 thông tin - tủ sách QHX20C0025.2Điểm thi TN THPT
17 quan hệ tình dục công chúng QHX13D7827.5Điểm thi TN THPT
18 quan hệ công bọn chúng QHX13D04, D0627Điểm thi TN THPT
19 dục tình công bọn chúng QHX13C0029.3Điểm thi TN THPT
20 quan hệ công chúng QHX13D0127.1Điểm thi TN THPT
21 dục tình công chúng QHX13D8325.8Điểm thi TN THPT
22 Đông phương học tập QHX05D04, D0626.5Điểm thi TN THPT
23 Đông phương học QHX05D0126.9Điểm thi TN THPT
24 thống trị thông tin QHX14D04, D0624.5Điểm thi TN THPT
25 cai quản thông tin QHX14D0126Điểm thi TN THPT
26 cai quản thông tin QHX14C0028Điểm thi TN THPT
27 làm chủ thông tin QHX14A0125.3Điểm thi TN THPT
28 Khoa học làm chủ QHX07D8324Điểm thi TN THPT
29 Khoa học quản lý QHX07D7826.4Điểm thi TN THPT
30 Khoa học thống trị QHX07D04, D0625.5Điểm thi TN THPT
31 Khoa học cai quản QHX07D0126Điểm thi TN THPT
32 Khoa học thống trị QHX07C0028.6Điểm thi TN THPT
33 làm chủ thông tin QHX14D8323.7Điểm thi TN THPT
34 công tác làm việc xã hội QHX03D7825.4Điểm thi TN THPT
35 công tác xã hội QHX03D0125.4Điểm thi TN THPT
36 công tác xã hội QHX03C0027.2Điểm thi TN THPT
37 công tác làm việc xã hội QHX03A0124.5Điểm thi TN THPT
38 Đông phái nam Á học QHX04D0125Điểm thi TN THPT
39 Đông phái nam Á học tập QHX04A0124.5Điểm thi TN THPT
40 Đông phái nam Á học QHX04D7825.9Điểm thi TN THPT
41 thiết yếu trị học tập QHX02D04, D0624.5Điểm thi TN THPT
42 chính trị học tập QHX02D0124.7Điểm thi TN THPT
43 chủ yếu trị học tập QHX02C0027.2Điểm thi TN THPT
44 bao gồm trị học tập QHX02A0124.3Điểm thi TN THPT
45 bao gồm trị học tập QHX02D8319.7Điểm thi TN THPT
46 Nhật bạn dạng học QHX12D7826.9Điểm thi TN THPT
47 Nhật bạn dạng học QHX12D04, D0625.4Điểm thi TN THPT
48 Nhật bạn dạng học QHX12D0126.5Điểm thi TN THPT
49 ngôn ngữ học QHX10D8323.5Điểm thi TN THPT
50 ngôn từ học QHX10D7825Điểm thi TN THPT
51 ngôn từ học QHX10D04, D0625Điểm thi TN THPT
52 ngôn từ học QHX10D0125.7Điểm thi TN THPT
53 ngôn từ học QHX10C0026.8Điểm thi TN THPT
54 thế giới học QHX18D8321.7Điểm thi TN THPT
55 thế giới học QHX18D7826.9Điểm thi TN THPT
56 thế giới học QHX18D04, D0625.5Điểm thi TN THPT
57 thế giới học QHX18D0126.2Điểm thi TN THPT
58 nước ngoài học QHX18C0028.8Điểm thi TN THPT
59 quốc tế học QHX18A0125.7Điểm thi TN THPT
60 nước ta học QHX24D04, D0622.8Điểm thi TN THPT
61 vn học QHX24D0124.4Điểm thi TN THPT
62 nước ta học QHX24C0026.3Điểm thi TN THPT
63 Tôn giáo học tập QHX21D01, C0023.7Điểm thi TN THPT
64 Tôn giáo học QHX21A0118.1Điểm thi TN THPT
65 lưu trữ học QHX09D04, D0624.4Điểm thi TN THPT
66 lưu trữ học QHX09D0124.6Điểm thi TN THPT
67 lưu trữ học QHX09C0026.1Điểm thi TN THPT
68 lưu trữ học QHX09A0122.7Điểm thi TN THPT
69 buôn bản hội học QHX25D7825.5Điểm thi TN THPT
70 xã hội học QHX25D04, D0623.9Điểm thi TN THPT
71 xóm hội học tập QHX25D0125.5Điểm thi TN THPT
72 xóm hội học tập QHX25C0027.1Điểm thi TN THPT
73 xã hội học tập QHX25A0124.7Điểm thi TN THPT
74 tâm lý học QHX19D8324.7Điểm thi TN THPT
75 tâm lý học QHX19D7827Điểm thi TN THPT
76 tư tưởng học QHX19D04, D0625.7Điểm thi TN THPT
77 tư tưởng học QHX19D0127Điểm thi TN THPT
78 tư tưởng học QHX19C0028Điểm thi TN THPT
79 tư tưởng học QHX19A0126.5Điểm thi TN THPT
80 Triết học QHX22D04, D0621.5Điểm thi TN THPT
81 Triết học QHX22D0124.2Điểm thi TN THPT
82 Triết học tập QHX22C0024.9Điểm thi TN THPT
83 Triết học QHX22A0123.2Điểm thi TN THPT
84 Nhân học QHX11D8321.2Điểm thi TN THPT
85 Nhân học tập QHX11D7824.6Điểm thi TN THPT
86 Nhân học QHX11D0125Điểm thi TN THPT
87 Nhân học tập QHX11C0025.6Điểm thi TN THPT
88 Nhân học tập QHX11A0123.5Điểm thi TN THPT
89 lịch sử dân tộc QHX08D04, D0620Điểm thi TN THPT
90 lịch sử QHX08D0124Điểm thi TN THPT
91 lịch sử hào hùng QHX08C0026.2Điểm thi TN THPT
92 Văn học tập QHX23D04, D0624.5Điểm thi TN THPT
93 Văn học QHX23D0125.3Điểm thi TN THPT
94 Văn học tập QHX23C0026.8Điểm thi TN THPT
95 Hán Nôm QHX06D8323.8Điểm thi TN THPT
96 Hán Nôm QHX06D7825.3Điểm thi TN THPT
97 Hán Nôm QHX06D04, D0624.8Điểm thi TN THPT
98 Hán Nôm QHX06D0125.8Điểm thi TN THPT
99 Hán Nôm QHX06C0026.6Điểm thi TN THPT
100 báo mạng QHX01D8324.6Điểm thi TN THPT
101 báo chí QHX01D7827.1Điểm thi TN THPT
102 báo chí QHX01D04, D0626.2Điểm thi TN THPT
103 báo chí truyền thông QHX01D0126.6Điểm thi TN THPT
104 báo chí QHX01C0028.8Điểm thi TN THPT
105 báo chí QHX01A0125.8Điểm thi TN THPT
106 Khoa học quản lý QHX07A0125.8Điểm thi TN THPT
107 Khoa học quản lý QHX41C0026.8CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
108 Khoa học cai quản QHX41D7824.9CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
109 quản trị văn phòng và công sở QHX17D8323.8Điểm thi TN THPT
110 Đông phương học tập QHX05C0029.8Điểm thi TN THPT
111 quản lý thông tin QHX14D7826.2Điểm thi TN THPT
112 chủ yếu trị học QHX02D7824.7Điểm thi TN THPT
113 công tác làm việc xã hội QHX03D08, D0424.2Điểm thi TN THPT
114 công tác xã hội QHX03D8321Điểm thi TN THPT
115 Đông phương học QHX05D7827.5Điểm thi TN THPT
116 Đông phương học tập QHX05D8326.3Điểm thi TN THPT
117 lịch sử vẻ vang QHX08D7824.8Điểm thi TN THPT
118 lịch sử QHX08D8320Điểm thi TN THPT
119 tàng trữ học QHX09D7825Điểm thi TN THPT
120 lưu trữ học QHX09D8322.6Điểm thi TN THPT
121 Nhân học tập QHX11D04, D0623.2Điểm thi TN THPT
122 cai quản trị hotel QHX16D0126.1Điểm thi TN THPT
123 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành QHX15A0126Điểm thi TN THPT
124 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành MHX15D0126.5Điểm thi TN THPT
125 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách MHX15D7827Điểm thi TN THPT
126 cai quản trị văn phòng công sở QHX17D7826.5Điểm thi TN THPT
127 tin tức - thư viện QHX20D8322.4Điểm thi TN THPT
128 Tôn giáo học tập QHX21D04, D0619Điểm thi TN THPT
129 Tôn giáo học QHX21D7822.6Điểm thi TN THPT
130 Tôn giáo học tập QHX21D8320Điểm thi TN THPT
131 Triết học QHX22D7823.6Điểm thi TN THPT
132 tin tức - thư viện QHX20A0123.6Điểm thi TN THPT
133 Triết học tập QHX22D8320Điểm thi TN THPT
134 Văn học QHX23D7825.5Điểm thi TN THPT
135 Văn học QHX23D8318.2Điểm thi TN THPT
136 nước ta học QHX24D7825.6Điểm thi TN THPT
137 việt nam học QHX24D8322.4Điểm thi TN THPT
138 xóm hội học tập QHX25D8323.1Điểm thi TN THPT
139 nước hàn học QHX26A0126.8Điểm thi TN THPT
140 nước hàn học QHX26C0030Điểm thi TN THPT
141 nước hàn học QHX26D0127.4Điểm thi TN THPT
142 hàn quốc học QHX26D04, D0626.6Điểm thi TN THPT
143 nước hàn học QHX26D7827.9Điểm thi TN THPT
144 hàn quốc học QHX26D8325.6Điểm thi TN THPT
145 Văn hoá học QHX27C0026.5Điểm thi TN THPT
146 Văn hoá học tập QHX27D0125.3Điểm thi TN THPT
147 Văn hoá học tập QHX27D04, D0622.9Điểm thi TN THPT
148 Văn hoá học tập QHX27D7825.1Điểm thi TN THPT
149 Văn hoá học tập QHX27D8324.5Điểm thi TN THPT
150 làm chủ thông tin QHX42A0123.5CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
151 thống trị thông tin QHX42C0026.2CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
152 làm chủ thông tin QHX42D01, D7824.6CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
153 thế giới học QHX43A0125CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
154 nước ngoài học QHX43C0026.9CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
155 quốc tế học QHX43D0125.5CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT
156 nước ngoài học QHX43D7825.7CTĐT CLCĐiểm thi TN THPT