Điểm Chuẩn Kinh Tế Đối Ngoại Đại Học Ngoại Thương

Trường Đại học tập Ngoại Tmùi hương thừa nhận ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển, các bạn hãy coi lên tiếng chi tiết tại bảng điểm chuẩn chỉnh tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn kinh tế đối ngoại đại học ngoại thương


Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021

Tuyển Sinc Ngành Trúc Y CĐ Trúc Y Hà Nội

Điểm Sàn Đại Học 2021... Cập Nhật Liên Tục...


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2021

Đang update....

Xem thêm:

*

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2020

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:

*

Điểm Chuẩn Phương thơm Thức 1:

Tên cmùi hương trìnhPhương thức 1
Thi khoa học kỹ thuật QGThi HSQG
Chương trình tiên tiến Kinch tế đối ngoại
Chương thơm trình CLC Kinch tế đối ngoại
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh tế đối ngoại24,5225,8
Chương thơm trình CLC Kinc tế quốc tế
Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh tế quốc tế25,3824,76
Chương thơm trình CLC Kinc doanh quốc tế
Chương thơm trình CLC Kinch doanh quốc tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản26,625,92
Cmùi hương trình CLC Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệpquốc tế28,2230,06
Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Kinch doanh quốc tế25,7825,14
Cmùi hương trình tiên tiến Quản trị tởm donước anh tế
Cmùi hương trình CLC Quản trị khiếp doanh
Chương trình CLC Quản trị khách hàng sạn26,06
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế26,528,08
Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Tài chính-Ngân hàng
Cmùi hương trình CLC Tài chính-Ngân hàng
Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Tài chính quốc tế26,728,14
Chương thơm trình CLC Kế tân oán - Kiểm tân oán theo định hướng ACCA26,9227
Chương thơm trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán24,34
Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh luật tmùi hương mại quốc tế26,6826,18
Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh giờ đồng hồ Anh tmùi hương mại26,24
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Pháp thương mại25,06
Chương thơm trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương thơm mại25,9
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh giờ Nhật thương mại27,62
Cmùi hương trình CLC giờ Pháp thương thơm mại
Cmùi hương trình CLC giờ Trung thương thơm mại
Cmùi hương trình CLC giờ đồng hồ Nhật thương thơm mại

Tên cmùi hương trìnhPhương thức 1
Đạt Giải Tỉnh, TPTrường chuyên
Chương trình tiên tiến và phát triển Kinc tế đối ngoại
Cmùi hương trình CLC Kinc tế đối ngoại
Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh tế đối ngoại30,627,54
Cmùi hương trình CLC Kinh tế quốc tế
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinc tế quốc tế30,0227,54
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế
Cmùi hương trình CLC Kinc donước anh tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản30,0628,34
Cmùi hương trình CLC Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng lý thuyết nghề nghiệpquốc tế30,6828,8
Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Kinch donước anh tế29,9427,54
Chương thơm trình tiên tiến Quản trị gớm doanh quốc tế
Chương thơm trình CLC Quản trị kinh doanh
Chương trình CLC Quản trị khách hàng sạn29,827,25
Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Quản trị kinh donước anh tế29,8627,36
Chương thơm trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng
Chương trình CLC Tài chính-Ngân hàng
Chương thơm trình tiêu chuẩn Tài thiết yếu quốc tế29,827,36
Chương trình CLC Kế toán - Kiểm toán thù theo lý thuyết ACCA29,9828,6
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kế toán thù kiểm toán30,1827,36
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh quy định thương mại quốc tế29,627,36
Cmùi hương trình tiêu chuẩn giờ đồng hồ Anh tmùi hương mại29,6426,9
Chương trình tiêu chuẩn giờ Pháp thương thơm mại29,126,9
Cmùi hương trình tiêu chuẩn giờ Trung thương mại29,7
Chương thơm trình tiêu chuẩn giờ đồng hồ Nhật thương thơm mại29,7426,9
Cmùi hương trình CLC giờ Pháp tmùi hương mại
Chương trình CLC tiếng Trung thương thơm mại
Chương trình CLC tiếng Nhật tmùi hương mại

Tên chương thơm trìnhPhương thơm thức 2
Hệ chuyênHệ ko chuyên
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại28,2527,88
Chương thơm trình CLC Kinch tế đối ngoại27,0627,06
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinch tế đối ngoại
Cmùi hương trình CLC Kinch tế quốc tế27,0627,06
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinc tế quốc tế
Cmùi hương trình CLC Kinh doanh quốc tế27,1427,14
Chương thơm trình CLC Kinh donước anh tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản27,0627,06
Cmùi hương trình CLC Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng lý thuyết nghề nghiệpquốc tế27,3427,34
Chương thơm trình tiêu chuẩn Kinc doanh quốc tế
Cmùi hương trình tiên tiến Quản trị ghê donước anh tế27,127,1
Cmùi hương trình CLC Quản trị tởm doanh26,426,4
Cmùi hương trình CLC Quản trị khách hàng sạn26,6526,65
Cmùi hương trình tiêu chuẩn Quản trị gớm doanh quốc tế
Cmùi hương trình tiên tiến Tài chính-Ngân hàng2726,72
Chương thơm trình CLC Tài chính-Ngân hàng26,426,4
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Tài bao gồm quốc tế
Chương thơm trình CLC Kế toán - Kiểm tân oán theo triết lý ACCA26,9226,92
Cmùi hương trình tiêu chuẩn Kế toán kiểm toán
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh lao lý thương mại quốc tế26,5426,7
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh giờ Anh thương mại24,3424,28
Cmùi hương trình tiêu chuẩn giờ Pháp thương mại24,3424,28
Chương thơm trình tiêu chuẩn tiếng Trung thương thơm mại24,3424,28
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh tiếng Nhật tmùi hương mại24,3424,28
Chương thơm trình CLC giờ Pháp tmùi hương mại24,34
Chương trình CLC giờ đồng hồ Trung tmùi hương mại24,34
Chương thơm trình CLC tiếng Nhật tmùi hương mại24,34

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập bên cạnh thương thơm cửa hàng Quảng Ninh 2020:

Tên cmùi hương trìnhĐạt giải tỉnh/ thành phố
Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh donước anh tế26,68
Cmùi hương trình tiêu chuẩn Kế toán thù kiểm toán26,68

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2019

*
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương

Theo kia, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển của tập thể nhóm ngành Kinch tế, Kinch tế thế giới với Luật (NTH01),

Nhóm ngành Kinc donước anh tế cùng Quản trị khiếp donước anh tế (NTH02) và Nhóm ngành Kinh tế với Quản trị marketing của Cơ sở II-TPhường. HCM (NTS01) bao gồm điểm trúng tuyển chọn tổng hợp A00 tối đa tương xứng là 24,1; 24,1 cùng 24,25.

Cụ thể điểm chuẩn Đại học Ngoại Tmùi hương nlỗi sau:

Thương hiệu 1: Hà Nội

Tổ Hợp Môn: A00,D01,D03.

Tên ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
CƠ SỞ 1: HÀ NỘI---
Kinc tế: Kinch tế nước ngoài với LuậtA0024.1Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch bớt 0,5 điểm
Kinc doanh quốc tế cùng Quản trị tởm doanhA0024.1Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch sút 0,5 điểm
Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng cùng Kế toánA0023.65Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
Ngôn ngữ AnhD01, D0323.73Điểm quy thay đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ PhápD01, D0322.65Điểm quy thay đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ TrungD01, D0323.69Điểm quy đổi về thang điểm 30
Ngôn ngữ NhậtD01, D0323.7Điểm quy đổi về thang điểm 30

Trung tâm 2: Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổ Hợp Môn : A00

Tên ngànhĐiểm chuẩnGhi chú
CƠ STại 2 - TP..HCM---
Kinch tế cùng Quản trị Kinch doanh24.25Các tổng hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
Tài chính bank va Kế toán23.5Các tổng hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch sút 0,5 điểm

.Thí sinc hoàn toàn có thể liên tục đăng ký xét tuyển vào các công tác tiên tiến, lịch trình rất chất lượng cùng lịch trình triết lý nghề nghiệp thế giới huấn luyện bằng giờ Anh Khi thỏa mãn nhu cầu được những điều kiện về giờ Anh nguồn vào theo thông tin xét tuyển chọn chương trình tiên tiến cùng rất chất lượng ở trong nhà trường.