ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2020

STTTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 khoa học kỹ thuật vật liệu MS-E3A00, A01, D0723.99Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
2 chuyên môn Điều khiển - tự động hóa EE-E8A00, A0127.28Chương trình tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
3 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10A00, A0128.04Điểm thi TN THPT
4 hệ thống nhúng thông minh cùng IoT ET-E9A00, A0126.93CT tiên tiến
5 Điện tử viễn thông ET-LUHA00, A01, D2625.13Đh Leibniz - Đức
6 Điện tử viễn thông ET-E4A00, A0126.59
7 kỹ thuật Thực phẩm BF-E12A00, B00, D0724.44Điểm thi TN THPT; chương trình tiên tiến
8 nghệ thuật Hóa dược CH-E11A00, B00, D0726.4CT tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
9 công nghệ thông tin IT-VUWA00, A01, D070
10 quản lí trị marketing EM-VUWA00, A01, D01, D070
11 Phân tích marketing EM-E13A00, A0125.55CN tiên tiến
12 kỹ thuật Điều khiển - auto hóa EE2A00, A0127.46Điểm thi TN THPT
13 Kỹ thuật ô tô TE-E2A00, A0126.11Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
14 nghệ thuật y sinh ET-E5A00, A0125.88CT tiên tiến
15 Cơ khí - chế tạo máy ME-GUA00, A01, D0723.88Hợp tác cùng với ĐH Griffith (Úc); Điểm thi TN THPT
16 Cơ điện tử ME-LUHA00, A01, D0725.16Hợp tác cùng với ĐH Leibniz Hannover
17 quản trị sale TROY-BAxA190
18 Cơ năng lượng điện tử ME-NUTA00, A01, D2824.88Hợp tác với ĐHCN Nagaoka; Điểm thi TN THPT
19 Cơ điện tử ME-E1xA190
20 công nghệ thông tin IT-LTUxA190
21 Kỹ thuật tạo ra TROY-ITxA190
22 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ET1A00, A0126.8
23 tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2D010
24 công nghệ thông tin IT-E6A1927.4Việt - Nhật; Điểm thi TN THPT
25 kỹ thuật cơ khí TE2xA190
26 khối hệ thống thông tin thống trị MI2xA190
27 technology thông tin IT-E7xA190
28 kỹ thuật kỹ thuật và công nghệ FL1D0126.39Điểm thi TN THPT
29 chuyên môn cơ năng lượng điện tử ME1A00, A0126.91Điểm thi TN THPT
30 Kỹ thuật máy tính IT2A00, A0128.1Điểm thi TN THPT
31 sale NÔNG NGHIỆP IT1xA190
32 Kỹ thuật môi trường xung quanh EV1A00, B00, D0724.01
33 nghệ thuật Thực phẩm BF2A00, B00, D0725.94Điểm thi TN THPT
34 thống trị công nghiệp EM2A00, A01, D0125.75
35 Kỹ thuật sản phẩm không TE3xA190
36 Kỹ thuật vật tư MS1A00, A01, D070
37 Tài chủ yếu - ngân hàng EM5xA190
38 nghệ thuật Dệt - May TX1A00, A0123.99Điểm thi TN THPT
39 Kỹ thuật hạt nhân PH2A00, A01, A0224.48Điểm thi TN THPT
40 technology giáo dục ED2A00, A01, D0124.8Điểm thi TN THPT
41 kinh tế tài chính công nghiệp EM1xA190
42 kỹ thuật hoá học CH1xA19, A200
43 quản lí trị marketing EM3A00, A01, D0126.04
44 chuyên môn Sinh học tập BF1A00, B00, D0725.34Điểm thi TN THPT
45 đồ lý kỹ thuật PH1A00, A0125.64Điểm thi TN THPT
46 kỹ thuật cơ khí ME2xA190
47 Kỹ thuật điện EE1xA190
48 Kỹ thuật xe hơi TE1xA190
49 nghệ thuật in CH3xA19, A200
50 kế toán tài chính EM4A00, A01, D0125.76
51 Hoá học tập CH2A00, B00, D0724.96Điểm thi TN THPT
52 Khoa học máy tính MI1xA190
53 công nghệ kỹ thuật vật tư MS-E3xA19, A200
54 Điều khiển - tự động hóa hóa và hệ thống điện EE-E8xA190
55 Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10xA190
56 hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9xA190
57 Điện tử viễn thông ET-LUHxA190
58 Điện tử viễn thông ET-E4xA190
59 chuyên môn Thực phẩm BF-E12xA200
60 kỹ thuật Hóa dược CH-E11xA200
61 công nghệ thông tin IT-VUWxA190
62 quản lí trị kinh doanh EM-VUWxA190
63 Phân tích kinh doanh EM-E13xA190
64 chuyên môn Điều khiển - auto hóa EE2xA190
65 Kỹ thuật xe hơi TE-E2xA190
66 kỹ thuật y sinh ET-E5xA190
67 Cơ khí - chế tạo máy ME-GUxA190
68 Cơ năng lượng điện tử ME-LUHxA190
69 Cơ năng lượng điện tử ME-NUTxA190
70 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ET1xA190
71 giờ đồng hồ Anh bài bản quốc tế FL2D0126.11Điểm thi TN THPT
72 khối hệ thống thông tin làm chủ MI2A00, A0127Điểm thi TN THPT
73 technology thông tin IT-E7A00, A0127.85Global ICT; Điểm thi TN THPT
74 nghệ thuật cơ điện tử ME1xA190
75 Kỹ thuật môi trường EV1xA19, A200
76 kỹ thuật Thực phẩm BF2xA200
77 làm chủ công nghiệp EM2xA190
78 Kỹ thuật sản phẩm không TE3A00, A0126.48Điểm thi TN THPT
79 Kỹ thuật vật tư MS1xA19, A200
80 chuyên môn Dệt - May TX1xA19, A200
81 technology giáo dục ED2xA190
82 kinh tế công nghiệp EM1A00, A01, D0125.65
83 kỹ thuật hoá học tập CH1A00, B00, D0725.2Điểm thi TN THPT
84 quản ngại trị kinh doanh EM3A190
85 nghệ thuật Sinh học BF1xA200
86 nghệ thuật cơ khí ME2A00, A0125.78Điểm thi TN THPT
87 công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) HE1A00, A0124.5Điểm thi TN THPT
88 Kỹ thuật điện EE1A00, A0126.5Điểm thi TN THPT
89 Kỹ thuật ô tô TE1A00, A0126.94Điểm thi TN THPT
90 nghệ thuật in CH3A00, B00, A01, D0724.45Điểm thi TN THPT
91 kế toán EM4xA190
92 Hoá học CH2xA19, A200
93 Khối ngành Toán - Tin học tập MI1A00, A0127Điểm thi TN THPT
94 công nghệ thông tin IT-EPA00, A01, D2927.19CNTT Việt-Pháp; Điểm thi TN THPT
95 chuyên môn cơ năng lượng điện tử ME-E1A00, A0126.91Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
96 kỹ thuật cơ điện tử ME-E1xA00, A010
97 Cơ khí mặt hàng không TE-EPA00, A01, D2924.76Điểm thi TN THPT
98 Cơ khí mặt hàng không TE-EPxA190
99 Tin học công nghiệp EE-EPA00, A01, D2926.14Chương trình tiên tiếnTin học công nghiệp và auto hóaĐiểm thi TN THPT
100 Tin học tập công nghiệp EE-EPxA190
101 công nghệ thông tin IT-EPxA190
102 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng EM-E14A00, A01, D0126.3
103 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng EM-E14xA190
104 kỹ thuật hoá học tập CH1A00, B00, D070
105 kỹ thuật in CH3A00, B00, D070
106 công nghệ giáo dục ED2A00, A01, D010
107 Điều khiển - tự động hóa hóa và khối hệ thống điện EE-E8A00, A010
108 kinh tế tài chính công nghiệp EM1A00, A01, D010
109 quản lí trị kinh doanh EM3xA190
110 Tài thiết yếu - bank EM5A00, A01, D0125.83
111 Điện tử viễn thông ET-E4A00, A010
112 khối hệ thống nhúng thông minh với IoT ET-E9A00, A010
113 nghệ thuật nhiệt HE1xA190
114 Khoa học laptop IT1A00, A0128.43Khoa học sản phẩm tính; Điểm thi TN THPT
115 Kỹ thuật máy tính IT2xA190
116 công nghệ thông tin IT-E6xA00, A010
117 technology thông tin IT-EPA00, A010
118 technology thông tin IT-LTUA00, A01, D070
119 chuyên môn cơ khí ME2A00, A010
120 kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ME-E1A00, A010
121 Cơ khí - chế tạo máy ME-GUA00, A01, D070
122 Khoa học máy vi tính MI1A00, A010
123 đồ dùng lý kỹ thuật PH1xA190
124 Kỹ thuật hạt nhân PH2xA190
125 Kỹ thuật xe hơi TE1A00, A010
126 kỹ thuật cơ khí TE2A00, A0125.7Kỹ thuật cơ khí động lực; Điểm thi TN THPT
127 Kỹ thuật hàng không TE3A00, A010
128 quản lí trị sale TROY-BAA00, A01, D01, D0723.25Điểm thi TN THPT
129 Kỹ thuật kiến thiết TROY-ITA00, A01, D01, D0725.5Điểm thi TN THPT
130 năng lượng tái chế tạo EE-E18A00, A0125.71Ngành khối hệ thống điện và tích điện tái tạoĐiểm thi TN THPT
131 thống trị Tài nguyên môi trường xung quanh EV2A00, B00, D0723.53
132 an ninh không gian số IT-E15A00, A0127.44Điểm thi TN THPT