Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là câu nói của ai

ĐBP - bên trên tấm bia Tiến sĩ trước tiên dựng tại quốc tử giám Quốc Tử Giám ghi lại lịch sử khoa thi năm 1442 có đánh dấu những loại chữ:”...Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì vậy nước mạnh khỏe mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì cố gắng nước yếu mà thấp hèn. Chính vì như thế các bậc đế vương vãi thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục và đào tạo nhân tài, kén lựa chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí non sông làm quá trình cần thiết...”. Tín đồ soạn ra đầy đủ câu nổi tiếng đó là tiến sỹ triều Lê, Thân Nhân Trung.

Bạn đang xem: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là câu nói của ai

Bạn đã xem: hiền tài là nguyên khí giang sơn là câu nói của ai


*

Bia tiến sĩ đánh dấu những lời soạn danh tiếng của Thân Nhân Trung.Thân Nhân Trung (1419 - 1499), bạn xã lặng Ninh, thị xã Yên Dũng, ni là thôn yên Ninh, làng Ninh Sơn, thị xã Việt yên (tỉnh Bắc Giang). Ông có tác dụng quan mang đến chức Lại cỗ Thượng thư, Chưởng Hàn lâm viện kiêm Ðông những đại học tập sĩ, nhập ngoại phụ chính, Tế tửu Quốc Tử giám; được vua Lê Thánh Tông vời vào hoàng cung dạy dỗ học cho những hoàng tử, nhà thơ tài năng trong hội Tao Ðàn Nhị thập chén bát tú cùng được vua Lê Thánh Tông phong là Phó Ðô Nguyên suý. Thân Nhân Trung đỗ đại khoa vào thời điểm năm 1469, cơ hội ông đã trên 50 tuổi, là khá muộn so với khá nhiều người khác, ông đã đề xuất mất sát 40 năm mới có được học vị ở đầu cuối của khoa cử phong kiến.

Thân Nhân Trung được triều đình tin sử dụng trong việc tuyển chọn tài năng và đào tạo nhân tài cùng các các bước quan trọng khác trong triều. Những kỳ thi hương, thi hội ông đều sở hữu đóng góp tích cực, vấn đề xem xét bài vở của các thí sinh, vua những giao mang đến Thân Nhân Trung xem xét đọc chăm bẵm để trình lên. Uy tín và vai trò của Thân Nhân Trung càng được đề cao vào năm 1493, khi ông được duy trì chức Hàn lâm viện vượt chỉ, Ðông các đại học tập sĩ kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám.

Tư tưởng xuyên suốt con người thân trong gia đình Nhân Trung, của cả trong văn chương dù làm trong những lúc vua tôi ngâm vịnh, bao gồm tính thù tạc, bạn đọc vẫn thấy sinh hoạt ông một lớp lòng yêu nước yêu đương dân sâu xa, một ý thức trách nhiệm cao cùng với dân, cùng với nước, một đòi hỏi cao về đạo đức so với mọi người, ngay cả với bậc đế vương.

Xem thêm:

Thân Nhân Trung không chỉ là một vị quan liêu đại triều gồm uy tín về đức độ và khả năng mà ông còn là nhà giáo dục và đào tạo mẫu mực của thời đại. Ông là tấm gương sáng về niềm tin hiếu học nhằm gia đình, nhỏ cháu và quê nhà noi theo. Hai người con của ông: Thân Nhân Tín - con trai cả, Thân Nhân Vũ - nam nhi thứ và con cháu nội - Thân Cảnh Vân đều sở hữu ý chí học tập và đỗ đại khoa trong những kỳ thi của triều Lê. Ca tụng về sự thành công của mái ấm gia đình ông, Vua Lê Thánh Tông vẫn viết như sau: “Thập Trịnh đệ huynh quí hiển. Nhị phụ thân tử mộc ân vinh”( Mười đồng đội nhà chúng ta Trịnh nối nhau quí hiển. Hai phụ vương con họ Thân tắm gội ân vinh).

Câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Thân Nhân Trung không chỉ dừng lại trong làng hội thời Lê mà câu nói ấy đối với chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, khi giáo dục đang trở thành quốc sách hàng đầu, lúc văn hoá, công nghệ và đội hình trí thức đang nắm giữ một vai trò cực kì quan trọng vào sự nghiệp kiến quốc quốc gia hôm nay.