Học Phí Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm 1(2021 – 2022)Năm 2(2022 – 2023)Năm 3(2023 – 2024)Năm 4(2024 – 2025)
715.000 đ/tín chỉ(khoảng chừng 22.5 triệu/năm)785.000 đ/tín chỉ(khoảng tầm 24.8 triệu/năm)863.500 đ/tín chỉ(khoảng chừng 27.2 triệu/năm)950.000 đ/tín chỉ(khoảng 29.9 triệu/năm)

2. Học chi phí Chương thơm trình Cử nhân Chất lượng cao(Mức ngân sách học phí ko biến đổi vào 4 năm học)

TTNgành/chăm ngànhĐơn giá/tín chỉ học tập phần huấn luyện và giảng dạy bởi giờ ViệtĐơn giá/tín chỉ học tập phần giảng dạy bằng giờ đồng hồ AnhHọc tổn phí học kỳ 1
1Kinc tế đầu tư940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ15.2trăng tròn.000 đ
2Thđộ ẩm định vị và Quản trị tài sản940.000 đ/tín chỉ1.316.000 đ/tín chỉ15.220.000 đ
3Quản trị940.000 đ/tín chỉ1.316.000 đ/tín chỉ15.2trăng tròn.000 đ
4Quản trị (huấn luyện và đào tạo bằng Tiếng Anh)940.000 đ/tín chỉ1.316.000 đ/tín chỉđôi mươi.484.000 đ
5Kinch donước anh tế1.140.000 đ/tín chỉ1.596.000 đ/tín chỉ18.420.000 đ
6Kinc doanh quốc tế (đào tạo và huấn luyện bởi Tiếng Anh)1.140.000 đ/tín chỉ1.596.000 đ/tín chỉ24.804.000 đ
7Ngoại thương1.140.000 đ/tín chỉ1.596.000 đ/tín chỉ
8Ngoại thương thơm (đào tạo và giảng dạy bằng Tiếng Anh)1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ24.804.000 đ
9Tài chính940.000 đ/tín chỉ1.316.000 đ/tín chỉ15.2trăng tròn.000 đ
10Tài bao gồm (giảng dạy bởi Tiếng Anh)940.000 đ/tín chỉ1.316.000 đ/tín chỉđôi mươi.484.000 đ
11Ngân hàng940.000 đ/tín chỉ1.316.000 đ/tín chỉ15.2đôi mươi.000 đ
12Ngân sản phẩm (đào tạo và giảng dạy bằng Tiếng Anh)940.000 đ/tín chỉ1.316.000 đ/tín chỉđôi mươi.484.000 đ
13Kế toán doanh nghiệp1.065.000 đ/tín chỉ1.491.000 đ/tín chỉ17.2trăng tròn.000 đ
14Kế tân oán doanh nghiệp lớn (đào tạo và giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.065.000 đ/tín chỉ1.491.000 đ/tín chỉ23.184.000 đ
15Kiểm toán1.065.000 đ/tín chỉ1.491.000 đ/tín chỉ17.2đôi mươi.000 đ
16Kinch doanh thương thơm mại1.140.000 đ/tín chỉ1.596.000 đ/tín chỉ18.4trăng tròn.000 đ
17Marketing1.140.000 đ/tín chỉ1.596.000 đ/tín chỉ19.788.000 đ
18Luật gớm doanh1.065.000 đ/tín chỉ1.491.000 đ/tín chỉ16.155.000 đ

3. Học tầm giá Cmùi hương trình Cử kỹ năng năng

NgànhĐơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bởi giờ đồng hồ ViệtĐơn giá/tín chỉ học tập phần huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh
Quản trị kinh doanh; Kinc donước anh tế; Marketing; Tài thiết yếu – Ngân hàng; Kế toán940.000 đ/tín chỉ1.685.000 đ/tín chỉ