HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Năm 2021, Học viện Kỹ thuật Mật Mã tuyển 720 tiêu chuẩn cho tất cả 2 cơ sở. Ngưỡng điểm đầy đủ điều kiện nhằm thí sinch ĐK xét tuyển ĐH bao gồm quy hệ đào tạo và huấn luyện đóng chi phí khóa học năm 2021 của Học viện Kỹ thuật mật mã (dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 - sẽ tính điểm ưu tiên) là 18 điểm đối với cửa hàng bao gồm nghỉ ngơi Hà Nội Thủ Đô và 17 điểm đối với phân hiệu trên TPHồ Chí Minh.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2021 đã có được công bố:

*

*


Bạn đang xem: Học viện kỹ thuật mật mã

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã năm 2021 đúng mực duy nhất ngay lập tức sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021


Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 0 Trường update hoàn thành tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Ky Thuat Mat Ma 2021 đúng đắn nhất bên trên akibakko.net