KHOA Y ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

1. Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh đh chính quy năm 2021 của cục GD&ĐT vàưu tiên xét tuyển thẳng theo chế độ của ĐHQG-HCM

2. Ưu tiên xét tuyển chọn theo chế độ của ĐHQG-HCM năm 2021

3. Xét tuyển dựa trên công dụng kỳ thi ĐGNL củaĐHQG-HCM năm 2021

4. Xét tuyển dựa trên hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPTnăm 2021

5. Kết hợp hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và chứng từ tiếng nước anh tế

6. Xét tuyểnthí sinh xuất sắc nghiệp đại học ngành ngay sát

7. Xét tuyển chọn dựa trênkết quả những kỳ thi nước ngoài

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

* thủ tục 1: Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh đh chính quy năm 2021 của bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh theo nguyên lý của ĐHQG-HCM

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Đối tượng 1 (theo quy định của bộ GD&ĐT):

- Theo quy chế, hướng dẫn của cục GD&ĐT;

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học viên giỏi non sông môn Sinh khi đăng ký xét tuyển chọn ngành Y khoa (CLC), Răng - Hàm - Mặt (CLC), Y học cổ truyền (dự loài kiến mở mới), Điều dưỡng (dự con kiến mở mới).

Bạn đang xem: Khoa y đại học quốc gia tp hồ chí minh

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học viên giỏi quốc gia môn Hóa khi đk xét tuyển chọn ngành Dược học (CLC).

- sỹ tử thuộc đối tượng người sử dụng xét tuyển trực tiếp được khí cụ tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của quy định tuyển sinh ĐH, CĐ hiện tại hành của bộ GDĐT phải có học lực đạt loại xuất sắc trong 03 năm lớp 10, 11, 12.

- lưu giữ ý: Khoa ko xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học tập kỹ thuật Quốc gia

Đối tượng 2 (theo phương tiện của ĐHQG-HCM):

Thí sinh phải tất cả học lực giỏi, hạnh kiểm giỏi trong 3 năm thpt và điểm trung bình cộng 3 năm trung học phổ thông thuộc nhóm 3 học sinh tối đa trường thpt nơi sỹ tử theo học.

2. Chỉ tiêu:

Đối với từng đối tượng, mỗi ngành tuyển 5% tổng tiêu chuẩn của ngành nỗ lực thể:

- Ngành y tế (CLC): 5 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành dược học (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Răng - Hàm - khía cạnh (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Y học truyền thống (dự loài kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Điều dưỡng (dự kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

3. Đăng ký xét tuyển:

Đối tượng 1:Theo kế hoạch, phía dẫn của bộ GD&ĐT.

4. Xét tuyển:

- Đối tượng 1:Theo quy chế, lý giải hiện hành của cục GD&ĐT.

- Đối tượng 2:Xét tuyển dựa vào tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Trường thích hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên là: Điểm trung bình cộng 3 năm THPT.

* Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học tập sinh tốt theo nguyên lý của ĐHQG tp.hồ chí minh năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều khiếu nại sau đây:

- thí sinh của 149 trường thpt theo nguyên lý của ĐHQG-HCM (như năm 2020) phải tất cả học lực xếp loại tốt năm lớp 12. Danh sách 149 trườngxem tại đây

- Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: buổi tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt máy tự nguyện vọng.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển ~ 15% tổng tiêu chuẩn của ngành, chũm thể:

- Ngành y học (CLC): ~ 15 chỉ tiêu

- Ngành dược khoa (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

- Ngành Răng Hàm mặt (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

- Ngành Y học tập cổ truyền(dự kiến mở mới): ~ 11 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự loài kiến mở mới): ~ 22 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ thích hợp lệ được sắp xếp theo vật dụng tự trường đoản cú cao xuống tốt theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ từ đó lấy cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường vừa lòng thí sinh bởi điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể

Tiêu chí phụ 1:Đối với ngành y tế (CLC), Răng Hàm phương diện (CLC), Y học cổ truyền(dự con kiến mở mới), Điều dưỡng(dự loài kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12; Đối cùng với ngành dược học (CLC): Xét tổng điểm môn Hóa vào 3 năm lớp 10, 11, 12;

Tiêu chí phụ 2:Đối với ngành y tế (CLC), dược học (CLC), Y học tập cổ truyền(dự kiến mở mới), Điều dưỡng(dự con kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Đối cùng với ngành răng hàm Mặt(CLC): Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Tiêu chí phụ3:Xét điểm triệu chứng chỉ nước ngoài môn giờ Anh (IELTS của BC-British Councilhay của IDP Education - International Development Program hoặc TOEFL của ETS - Educational Testing Service);

Tiêu chí phụ 4: Xét chia sẻ viết tay, thư giới thiệu.

* phương thức 3: Xét tuyển dựa trên công dụng kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG tp hcm năm 2021

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều khiếu nại sau đây:

- Phải tất cả học lực năm lớp 12 xếp nhiều loại khá trở lên;

- sỹ tử phải tham dự cuộc thi và có hiệu quả thi kỳ kiểm tra năng lượng do ĐHQG tp.hồ chí minh tổ chức năm 2021 (không sử dụng kết quả các năm khác).

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển chọn 30% tổng tiêu chí của ngành, cố thể:

- Ngành y khoa (CLC): 30 chỉ tiêu

- Ngành dược khoa (CLC): 15 chỉ tiêu

- Ngành Răng Hàm khía cạnh (CLC): 15 chỉ tiêu

- Ngành Y học cổ truyền(dự con kiến mở mới): 22 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự loài kiến mở mới): 45 chỉ tiêu

3. Đăng cam kết xét tuyển:

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ vừa lòng lệ được sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ cao xuống rẻ theo công dụng thi Đánh giá năng lực năm 2021 vày ĐHQG tphcm tổ chức. Hội đồng tuyển chọn sinh căn cứ theo đó lấy cho đến lúc đủ chỉ tiêu.

* thủ tục 4: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp THPT

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y tế (CLC): về tối thiểu 10chỉ tiêu

- Ngành dược học (CLC): tối thiểu 10 chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - khía cạnh (CLC): về tối thiểu 05 chỉ tiêu

3. Đăng ký kết xét tuyển:Theo kế hoạch, phía dẫn của bộ GD&ĐT

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh địa thế căn cứ theo tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00để xét tuyển chọn theo quy định của cục GD&ĐT. Riêng ngành dược khoa (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không luật pháp chênh lệch điểm thân 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chuẩn phụ ưu tiên thứu tự là:

- tiêu chí phụ 1:Đối cùng với ngành y học (CLC), Răng – Hàm – mặt (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài xích thi Khoa học tự nhiên của kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đối cùng với ngành dược học (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021;

- tiêu chuẩn phụ 2:Đối với ngành y học (CLC), dược học (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài xích thi Khoa học tự nhiên của kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Đối với ngành Răng – Hàm – khía cạnh (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài xích thi Khoa học thoải mái và tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021.

* cách thức 5: Kết hợp hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 và chứng chỉ tiếng nước anh tế

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh xuất sắc nghiệp thpt và có chứng chỉ IELTS tự 6,0 trở lên trên hoặc TOEFL iBT từ bỏ 78 điểm trở lên trên (chứng chỉ còn thời hạn trong vòng không quá 02 năm tính cho ngày xét tuyển).

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y tế (CLC): về tối đa 20chỉ tiêu

- Ngành dược học (CLC): tối đa 10chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - phương diện (CLC): buổi tối đa 10chỉ tiêu

3. Đăng ký kết xét tuyển:Theo kế hoạch, phía dẫn của bộ GD&ĐT.

Lưu ý:Sau khi thực hiện theo phía dẫn của bộ GD&ĐT,thí sinh đề nghị nộp trực tiếp bản sao chứng từ về chống Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước ngày hết hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thì mới xong việc đk xét tuyển.

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh địa thế căn cứ theo hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo tổng điểm của tổ thích hợp môn B00để xét tuyển theo quy định của bộ GD&ĐT. Riêng rẽ ngành dược học (CLC) xét thêm tổ thích hợp môn A00, không luật pháp chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường thích hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên thứu tự là:

- tiêu chí phụ 1:Đối với ngành y khoa (CLC), Răng – Hàm – khía cạnh (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài xích thi Khoa học tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đối với ngành dược khoa (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài bác thi Khoa học tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

- tiêu chuẩn phụ 2:Đối với ngành y tế (CLC), dược học (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài xích thi Khoa học tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Đối với ngành Răng – Hàm – phương diện (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài xích thi Khoa học thoải mái và tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Điểm trúng tuyển của những thí sinh nghỉ ngơi phương thức này không được thấp rộng điểm trúng tuyển ở phương thức "xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021" trong thuộc 1 ngành (cùng mã ngành chuân) vượt 02 điểm.

* cách thức 6: Xét tuyển thí sinh xuất sắc nghiệp đại học ngành sát năm 2021

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh đk phải thỏa những điều khiếu nại sau đây:

- Thí sinh xuất sắc nghiệp đại học ngành technology sinh học, Sinh học, Hóa sinh, nghệ thuật y sinh tại những trường đh thành viên của ĐHQG-HCM(Trường Đại học tập Quốc Tế, ngôi trường Đại học Khoa Học tự nhiên và thoải mái và trường Đại học Bách Khoa) hoặc thí sinh xuất sắc nghiệp đại học ngành sát từ các trường đại học thuộc những nước nói giờ đồng hồ Anh.

- Thời gian xuất sắc nghiệp đại học không thật 5 năm tính từ thời điểm ngày được công nhận giỏi nghiệp;

- Điểm trung bình tích lũy xuất sắc nghiệp đại học từ 8,0 trở lên hoặc tương đương, trong số ấy điểm các môn ngành gần từ 6,0 trở lên trên hoặc tương đương.

Xem thêm:

- trình độ chuyên môn tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng từ tương đương để ban đầu học 1 phần chương trình trình độ chuyên môn ở năm vật dụng hai. Thí sinh trúng tuyển chưa tồn tại chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ thâm nhập kỳ kiểm tra chuyên môn tiếng Anh tại Khoa theo mô hình thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học giờ đồng hồ Anh bức tốc tại Khoa.

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y học (CLC): tối đa 10 chỉ tiêu.

- Ngành Răng - Hàm - mặt (CLC): về tối đa 05chỉ tiêu.

- Ngành Y học cổ truyền(dự kiến mở mới): tối đa 7 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự kiến mở mới): tối đa 15 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

Các hồ nước sơ phù hợp lệ được bố trí theo vật dụng tự từ cao xuống tốt theo điểm mức độ vừa phải tích lũy xuất sắc nghiệp đại học. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường đúng theo thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, thế thể:

- tiêu chuẩn phụ 1: mức độ vừa phải cộng các môn ngành gần. Danh sách những môn ngành gần:

*

- tiêu chuẩn phụ 2: Điểm giờ Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 kĩ năng hoặc chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM)

* phương thức 7: Xét tuyển dựa trên hiệu quả các kỳ thi quốc tế năm 2021

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh nên thỏa các điều kiện bên dưới đây:

- tốt nghiệp thpt trong và xung quanh nước;

- Có chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, IB, A-level;

- Đạt danh hiệu học sinh khá trong tất cả các năm học ở THPT.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển 5% tổng tiêu chuẩn của ngành, cầm cố thể:

- Ngành y tế (CLC): 5 chỉ tiêu

- Ngành dược khoa (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - mặt (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

- Điểm thi triệu chứng chỉ nước ngoài được quy về thang điểm 100 và được thiết kế tròn đến hai chữ số thập phân.

- những hồ sơ thích hợp lệ được sắp xếp theo thiết bị tự tự cao xuống phải chăng theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến lúc đủ chỉ tiêu.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Phương thức tuyển sinh

Hồ sơ

Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của bộ GD&ĐT vàưu tiên xét tuyển thẳng theo phép tắc của ĐHQG-HCM

Đối tượng 1(theo quy định của cục GD&ĐT): theo phía dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT.

Đối tượng 2(theo công cụ của ĐHQG-HCM): sỹ tử nộp làm hồ sơ trực tiếp tại Khoa Y ĐHQG-HCM. Số nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp vào Khoa Y buổi tối đa không thật 03 nguyện vọng. Địa chỉ nộp hồ nước sơ:

Bộ phận tuyển sinh, đơn vị Hành thiết yếu Khoa Y ĐHQG-HCM, mặt đường Hải Thượng Lãn Ông, p Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục đào tạo Quốc phòng).

Hồ sơ bao gồm:

-Phiếu đk xét tuyển. Hiệu trưởng/ bgh trường THPT ra mắt thí sinh tốt nhất ngôi trường THPT;

- Một chia sẻ được viết trên giấy tờ A4 (viết tay và ký kết tên), trình diễn về việc chọn xét tuyển vào ngành/ nhóm ngành;

- học tập bạ trung học phổ thông (bản sao có xác thực trường trung học phổ thông hoặc địa phương);

- Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học tập sinh giỏi cấp Tỉnh/ tp (bản sao hoặc xác nhận của trường THPT) (nếu có);

-Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, làm hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT(nếu có);

- chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài (nếu có).

Lệ phí tổn ĐKXT: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xét tuyển dựa trên hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021

Theo phía dẫn của bộ GD&ĐT

Kết hợp hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và chứng chỉ tiếng nước anh tế

Sau khi thí sinh ĐKXT theo phía dẫn của bộ GD&ĐT thí sinh bắt buộc nộp trực tiếp phiên bản sao chứng từ tiếng anh quốc tế về phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước thời gian ngày hết hạn kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT thì mới dứt việc ĐKXT.

Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM tổ chức triển khai năm 2021

- phía dẫn đăng ký tham gia dự thi và lệ phí:Xem trên đây

- Đăng ký xét tuyển trực con đường qua cổng thông tin: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action

- Lệ phí đk xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

- Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: buổi tối đa 03 nguyện vọng, bao gồm phân biệt vật dụng tự nguyện vọng;

- sỹ tử chỉ trúng tuyển chọn vào 01 hoài vọng ưu tiên cao nhất có thể vào danh sách những nguyện vọng đăng ký.

Xét tuyểnthí sinh xuất sắc nghiệp đại học ngành gần

Thí sinh nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ nộphồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh, nhà Hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, mặt đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục đào tạo Quốc phòng).

Hồ sơ giấy bao gồm:

- 01 phiếu đk xét tuyển so với thí sinh xuất sắc nghiệp đh ngành ngay gần (Tải phiếu đăng ký);

- 01 bản sao công bệnh bằng xuất sắc nghiệp đại học;

- 01 bản sao công chứng bảng điểm trung bình chung tích lũy xuất sắc nghiệp đại học;

- 01 phiên bản sao có chứng thực chứng chỉ nước ngoài ngữ thế giới hay chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM còn thời hạn trong hai năm tính đến thời điểm xét tuyển(nếu có);

- bài luận trình bày kế hoạch tiếp thu kiến thức và kim chỉ nam nghề nghiệp của thí sinh;

- 01 phiên bản sao công hội chứng giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xét tuyển dựa trênkết quả các kỳ thi quốc tế

Thí sinh nộp làm hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp trên Khoa Y, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ nộphồ sơ:

Bộ phận tuyển chọn sinh, bên Hành bao gồm Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục và đào tạo Quốc phòng).

Hồ sơ giấy bao gồm:

- 01 phiếu Đăng ký xét tuyển(tải phiếu đăng ký)

- 01 bản sao công triệu chứng bằng xuất sắc nghiệp THPT

- 01 phiên bản photohọc bạ trung học phổ thông có chứng thực của ngôi trường THPThoặc địa phương địa điểm thí sinh học tập.

- 01 phiên bản sao công chứng hiệu quả kỳ thiquốc tế(SAT, ACT, IB, A-level)

- bài bác luận trình diễn kế hoạch học hành và kim chỉ nam nghề nghiệp của thí sinh.

- 01 bạn dạng sao công bệnh giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.

- Lệ phí đk xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Ưu tiên xét tuyển theo dụng cụ của ĐHQG-HCM

Thí sinh đk xét tuyển trực con đường qua cổng thông tin: https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/home.actionvà nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa YĐHQG TP.HCM.

Địa chỉ nộphồ sơ: bộ phận tuyển sinh, công ty Hành chủ yếu Khoa Y ĐHQG-HCM, con đường Hải Thượng Lãn Ông, p Đông Hòa, Tp. Dĩ An, bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục Quốc phòng). Hồ sơ giấy bao gồm:

- Một phiếu đk ƯTXT được in từ hệ thốngký tên và chứng thực thông tin trường đoản cú trường thpt nơi thí sinh theo học;

- Một bài luận được viết trên chứng từ A4 (viết tay và ký tên), trình bày vì sao muốn học tại Khoa, mối quan tâm đến ngành học, kim chỉ nam học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho thôn hội của phiên bản thân;

- Một thư reviews của thầy giáo trường THPT, chỗ thí sinh học lớp 12;

- bản photo học bạ 3 năm trung học rộng lớn lớp 10, lớp 11 với lớp 12 (có xác nhận của trường trung học phổ thông hoặc địa phương);

- Lệ phí đk xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: buổi tối đa 03 nguyện vọng, tất cả phân biệt sản phẩm công nghệ tự nguyện vọng.

Trường hòa hợp gửi làm hồ sơ qua bưu điện, đóng góp lệ phí tổn xét tuyển bằng chuyển khoản(Lưu ý: không để cùng hồ sơ).Thông tin chuyển khoảnxem trên đây