Không Phải Tại Anh Cũng Không Phải Tại Em Meme

*

Bạn đang xem: Không phải tại anh cũng không phải tại em meme

Không buộc phải tại em cũng không phải trên anh. Tại Ttách xui khiến cần chúng mình thương thơm nhau. Tình nồng thắm biết bao thời điểm ông Tơ bắc cầu. Bà Nguyệt nối chữ yêu thương vui trọn buổi ban đầu. Rồi thời hạn lướt mau, tình ta úa màu. Đàn dưng phím sầu đầy thương thơm đau Lúc tình héo.Không bắt buộc trên em cũng chưa hẳn tại anh. Tình yêu! Tình yêu nhỏng hoa nsống rất đẹp xinh khi xuân mang đến em ơi!Làm thân hoa cho tất cả những người ta hái. Hè sang sắc đẹp thắm hoa dần dần tàn. Thu cho nghứa ngào rồi heo may kéo sang mùa Đông. Làm hoa kia bị tiêu diệt trong lạnh lùng. Không buộc phải tại em cũng chưa hẳn trên anh. Tại đời đen white nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đang thọ dẫu đi phổ biến chuyến tàu. Người về bến khác nhau ko hứa mang lại chỗ nào. Thì thời nay có sao mình ko trách rưới người Mình ko trách nát mình đời thay đổi nhỏng color áo .Không phải tại em cũng chưa phải trên anh.
Bài hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 21 bài bác.
Khưu Huy Vũ & Lưu Ánh Loan (remix)

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.