Lý Lịch Bộ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến

*
*

*
Chia sẻ
*
Bình luận

Sở trưởng Sở Y tế - Nguyễn Thị Klặng Tiến

Con đường sự nghiệp

Từ mon 10/1976 – 10/1982: học ngôi trường ĐH Y Thành Phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Lý lịch bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến

Tháng 11/1982 – 10/1985: bác bỏ sĩ nội trú, phụ trợ lý giảng dạy ở Đại học Y TP Hà Nội.

Tháng 11/1985 – 12/1986: cán cỗ huấn luyện Sở môn Vệ sinh dịch tễ ở Đại học Y Hà Nội Thủ Đô.

Tháng 1/1987 – 5/1993: nghiên cứu và phân tích viên phòng dịch tễ, viện Pasteur TP HCM.

Năm 1990 – 1995: phân tích sinc tại Đại học tập Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Năm 1993 – 1994: nghiên cứu sinch sâu sát (D.E.A), tương tự cao học tập tại ĐH Bordeaux (Pháp).

Tháng 6/1993 – 11/1998: phó phòng Kế hoạch tổng đúng theo Viện Pasteur TP HCM. Ủy viên hội đồng khoa học. Tiến sĩ (1995)

Tháng 12/1998 – 12/2001: phó viện trưởng viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành Đảng ủy viện. Phó Chủ nhiệm Bộ môn vi sinh xã hội Đại học tập Y dược TP HCM.

Năm 2000 – 2002: học lớp bao gồm trị cao cấp trên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Xem thêm:

Tháng 1/2002 – 1/2007: phó GS (năm 2002); Viện trưởng Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành Đảng ủy viện, ủy viên ban chấp hành Đảng cỗ kăn năn đại lý Sở Y tế. Trưởng ban quản lý và điều hành lịch trình kim chỉ nam Quốc gia Quanh Vùng phía Nam về Phòng phòng nóng xuất huyết; Tiêm chủng không ngừng mở rộng, phòng kháng HIV/AIDS; Phòng phòng dịch mặt đường hô hấp cung cấp bởi vì Virus. Trưởng ban support kỹ thuật phòng phòng dịch phía Nam. Chủ nhiệm Sở môn vi sinh cộng đồng Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Từ mon 4/2006 – 1/2011: ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn nước khóa X.

Tháng 2/2007 – 8/2011: Thứ đọng trưởng Bộ Y tế, ĐBQH khóa XII.

Tháng 5/2010 – 8/2011: Bí tlỗi Đảng ủy Cơ quan liêu Sở y tế, Thđọng trưởng Bộ Y tế.

Tháng 1/2011 – 1/2016: ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn quốc khóa XI.

Tháng 5/2011 – 5/2016: đại biểu Quốc hội nước ta khóa XIII.

Tháng 8/2011 - 10/2019: Bí tlỗi Ban cán sự Đảng Bộ y tế, Sở trưởng Bộ Y tế.