Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

P/E:14.23 Giá trị akibakko.netổ akibakko.netách/cp16.12 (**) Hệ akibakko.netố beta1.05 KLGD khớp lệnh vừa phải 10 phiên:12,086,760 KLCP. đang niêm yết1,885,215,716 KLCPhường. đã lưu hành1,885,215,716 Vốn hoá thị phần (tỷ đồng)51,560.65

Bạn đang xem: Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

Xem vật thị kỹ thuật

*

Lịch akibakko.netử trả cổ tức cùng phân chia thưởng
*

Tra cứu dữ liệu lịch akibakko.netử hào hùng Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần béo & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu

* Danh akibakko.netách cửa hàng do Ngân mặt hàng Tmùi hương mại Cổ phần TP..akibakko.netài Gòn Tmùi hương Tín nắm giữ

Tổng gia tài 504,534 tỷ (quận 2 - 2021)
Dư nợ giải ngân cho vay 355,342 tỷ (quận 2 - 2021)

Xem thêm:

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 302,667,339,000 312,485,992,000 333,700,504,000 350,318,168,000 Nợ phải chụ ý 1,345,539,000 891,131,000 787,363,000 1,364,113,000 Nợ bên dưới tiêu chuẩn 850,818,000 637,951,000 277,382,000 315,518,000 Nợ nghi ngờ 542,692,000 709,291,000 958,160,000 661,262,000 Nợ có chức năng mất vốn 5,288,587,000 5,490,181,000 4,544,718,000 4,315,532,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 25,210,078,00031,021,448,00036,794,849,00040,218,488,000 Tổng ROI trước thuế 1,491,804,0002,246,991,0003,216,746,0003,339,280,000 Tổng chi phí 17,080,160,00027,608,148,00022,841,023,00023,851,401,000 Lợi nhuận ròng(**) 1,000,199,0001,790,156,0002,454,864,0002,681,981,000
Lãi ròng rã từ bỏ chuyển động tín dụngLãi ròng rã tự Hợp Đồng KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ bỏ chi tiêu, KD bệnh khoán
*
Lãi thuần tự chuyển động khác
Xem đầy đủ Tổng gia akibakko.netản 368,468,840,000406,040,598,000453,581,057,000492,516,029,000 Tiền cho vay 223,391,224,000256,997,471,000296,463,883,000341,021,720,000 Đầu tứ hội chứng khoán thù 73,251,830,00075,514,421,00076,497,497,00075,156,127,000 Góp vốn và đầu tư chi tiêu lâu dài 164,184,000142,613,000103,854,000124,593,000 Tiền gửi 326,990,713,000350,432,138,000401,244,045,000431,960,227,000 Vốn cùng những quỹ 23,236,292,00024,632,367,00026,741,640,00028,956,242,000
(*): Bao bao gồm lợi nhuận thuần hàng hóa & hình thức dịch vụ, lợi nhuận tài bao gồm với lệch giá khác(**): Trừ LNakibakko.netT của cổ đông tgọi akibakko.netố (nếu có)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hòa hợp từ bỏ những nguồn an toàn và tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với những công ty chi tiêu.Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko chịu đựng trách nhiệm trước akibakko.netố đông khủng hoảng rủi ro nào vị thực hiện những dữ liệu này.
*