TA THÀ LÀM QUỶ NƯỚC NAM CHỨ KHÔNG THÈM LÀM VƯƠNG ĐẤT BẮC

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Ta thà làm quỷ nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc

*

*

*

Câu nói nổi tiếng: “Ta thà làm cho quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương khu đất Bắc”là của

A. Lý thường xuyên Kiệt

B. Trằn Quốc Tuấn

C. Trần Bình Trọng

D. Yết Kiêu


Câu 37. “Ta thà có tác dụng quỷ nước phái nam còn hơn làm cho vương đất Bắc” là câu nói lừng danh của ai?A. è cổ Bình Trọng B. Trần Thủ Độ C. Trần Quốc Toản D. Mạc Đĩnh Chi


Những thông tin dưới đây nói về nhân thiết bị nào? Ông là 1 danh tướng tá đời Trần. Khi không may sa vào tay giặc, mặc mang lại quân giặc dụ dỗ, ông vẫn khẳng khái trả lời: "Ta thà làm cho ma nước Nam chứ không cần thèm làm cho vương đất Bắc."

Trần Quốc Tuấn

Trần Bình Trọng

Trần Quốc Toản

Trần Thủ Độ


có 2 câu hỏi

1. Ai là bạn nói lên câuTa thà có tác dụng quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì tất cả một chết mà thôi, can gì mà đề nghị hỏi lôi thôi?

2. Vn mình cần sử dụng kế gì để đánh bại quân Mông-Nguyên xâm lăng lần máy 2?


Xem thêm:

1.ai là tín đồ nói lên câuTa thà có tác dụng quỷ nước Nam, chứ không hề thèm có tác dụng vương khu đất Bắc. Ta đã biết thành bắt thì gồm một chết mà thôi, can gì mà cần hỏi lôi thôi?

đáp án: Bảo Nghĩa Vương trần Bình Trọng.

2. Vn mình dùng kế gì để đánh bại quân Mông-Nguyên xâm lấn lần vật dụng 2?

đáp án: sân vườn không bên trống.


TL

Đây nè

Mộttrong nhữngcâu nóibất hủ bắt buộc kể đếnlời mắng: “Ta thà làmmanước Nam,chứ không thèm có tác dụng vương đất Bắc” của danh tướng trần Bình Trọng thời công ty Trần. Trằn Bình Trọng sinhnămKỷ mùi hương (1259),là ngườixã Bảo Thái (nay thuộc thị trấn Thanh Liêm, tỉnh HàNam). Ông vốnhậu duệ của vua Lê Đại Hành.4 thg 5, 2013

Hok tốt


Đây là câu nói của vị anh hùng dân tộc nào"Ta thà làm cho quỉ nước nam còn hơn làm cho vương đất Bắc"

Đố vui cho 1 câu tick lưu giữ nhanh đúng cách làm


Câu châm ngôn nào nói đến lòng từ bỏ trọng?

Thương fan như thể yêu đương thân

Đói mang lại sạch, rách nát cho thơm

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Không thầy đố mày làm cho nên

Tên vị anh hùng dân tộc việt nam đã khẳng khái nói với quân thù khi bị dụ mặt hàng “Ta thà làm quỷ nước nam giới còn hơn có tác dụng vương đất Bắc” là:

Trần Hưng Đạo

Trần Bình Trọng

Trần Nguyên Đán

Trần Nguyên Hãn


tui đố mn ai làm cho được tui khen tài với tick cho

ai nói câu: ta thà làm cho ma nước nam giới còn hơn làm vương đất bắc

gợi ý đang chiến với quân mông cổ thì bị ô mã nhi bắt với giết


Một trong nhữngcâu nóibất hủ đề xuất kể đếnlời mắng: “Ta thà làm ma nước Nam, chứ không hề thèmlàm vương đất Bắc” của danh tướng è Bình Trọng thời công ty Trần. ... Do phụ vương Trần Bình Trọnglàm quandưới triều è Thánh Tông lập được rất nhiều công trạng lớn, nên được bên vua ân sủng ban mang lại quốc ham mê (cho sở hữu theo họ vua)


1. Ai người gan dạ tuyệt vời

Trong nanh vuốt giặc một lời thép gang

"Ta thà làm ma nước Nam

Làm vương khu đất Bắc, chẳng mê man chút nào?

2. Ải như thế nào núi đá giăng giăng

Năm xưa tướng giặc Liễu Thăng rụng đầu

3. Ai có tác dụng quân Tống tởm hoàng

Bên sông Như Nguyệt thơ vang lẫy lừng

quốc gia nước Việt anh hùng

Vùi quân xâm lược chẳng mong muốn ngày về?


Ai là tác giả của những Câu thơ bất hủ: “…Như nước Đại Việt ta từ bỏ trước/Vốn xưng nền văn hiến sẽ lâu/ Núi sông phạm vi hoạt động đã chia/ Phong tục Bắc – nam giới cũng khác….”?