Thời Lượng Giáo Dục Cấp Tiểu Học Trong Chương Trình Gdpt 2018 Là

Bảng 2: đối chiếu kế hoạch giáo dục và đào tạo tiểu học tập theo chương trình hiện hành và lịch trình 2018Kế hoạch giáo dục đào tạo tiểu học tập theo chương trình 2018Kế hoạch giáo dục và đào tạo tiểu học hiện hành theo QĐ Số 16/2006Nội dung giáo dụcSố ngày tiết trong một nămNội dung giáo dụcSố ngày tiết trong một nămLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
I.

Bạn đang xem: Thời lượng giáo dục cấp tiểu học trong chương trình gdpt 2018 là

Môn học tập bắt buộc
I. Môn học tập bắt buộc
1. Giờ đồng hồ Việt4203502452452451.Tiếng Việt350315280280280
2. Toán1051751751751752. Toán140175175175175
3. Đạo đức35353535353. Đạo đức3535353535
4. Thoải mái và tự nhiên và xóm hội7070704. Tự nhiên và thoải mái xã hội353570
5. Khoa học70705. Khoa học7070
6. Lịch sử vẻ vang và Địa lý70706. Lịch sử vẻ vang và Địa lí7070
7. Nghệ thuật70707070707. Âm nhạc3535353535
8. Mĩ thuật3535353535
9.

Xem thêm:

Thủ công
353535
8. Tin học với Công nghệ70707010. Kĩ thuật3535
9. Giáo dục đào tạo thể chất707070707011. Thể dục3570707070
10. Nước ngoài ngữ 1140140140
II. Chuyển động giáo dục bắt buộcII. Vận động giáo dục bắt buộc
1. Hoạt động trải nghiệm(Tích phù hợp thêm giáo dục đào tạo địa phương)1051051051051051. Giáo dục tập thể (sinh hoạt lớp và xin chào cờ đầu tuần)7070707070
2. Giáo dục và đào tạo ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng)3535353535
III. Môn học tập tự chọnIII. Môn học tự chọn
1. Tiếng dân tộc bản địa thiểu số70707070701. Tin họcĐây là rất nhiều môn học được bổ sung sau và được tổ chức thực hiện không đồng những và unique thấp
2. Nước ngoài ngữ 170702. Giờ Anh
3. Giờ đồng hồ dân tộc
Tổng số huyết trong một năm(không tính từ chọn)87587598010501050Tổng số tiết trong một năm805840840910910
Số tiết trung bình bên trên tuần(không tính từ bỏ chọn)2525283030Số tiết trung bình bên trên tuần2324242626

*