TÔI KHÔNG BIẾT NÓI TIẾNG ANH DỊCH SANG TIẾNG ANH

lúc tôi thử nói giờ Vendomain authority lần thứ nhất trong các bước rao giảng, một thanh nữ Venda đáp lại: “Tôi không nói được giờ Anh”.

Bạn đang xem: Tôi không biết nói tiếng anh dịch sang tiếng anh


When I first tried to lớn speak Venda in the public witnessing work, a Vendomain authority lady replied: “I don’t speak English.”
Seth Oppong, quản trị Giáo Hạt Abomosu trong Phái Sở Truyền Giáo Ghana Accra West nói: “Hầu không còn phụ nữ thành niên làm việc những thị xã và thôn mạc của bọn chúng tôi không nói được giờ đồng hồ Anh.
“Most adult women in our towns & villages bởi vì not speak English,” says Seth Oppong, president of the Abomosu District in the Ghana Accra West Mission.
lúc tôi mang lại tôi không nói được 1 từ tiếng Pháp với tôi giống như vẫn phát âm được anh ấy sẽ nói về đồ vật gi.
When I arrived I didn"t speak a word of French, & I still seemed to lớn understvà what it was he was saying.
Tiếng Pháp là ngữ điệu đầu tiên của tôi, nhưng lại tôi đang không nói tiếng Pháp kể từ lúc tôi được nhận có tác dụng con nuôi vào một gia đình nói giờ Anh khi còn nhỏ dại.
French was my first language, but I hadn’t spoken it since I was adopted into an English-speaking family as a small child.
Không gồm ai nghe nói mang lại trị trấn Yarome cả, vì vậy tôi và đúng là ngơi nghỉ xđọng kỳ lạ quê bạn, ko nói được từng nào tiếng Anh, và lại chỉ tất cả ít tiền túi.
No one had heard of Yarome, so there I was in a strange country, speaking hardly any English and with not much money.
Và bọn chúng tôi phạt hiện tại ông ta là tín đồ La- tinc, không nói được tiếng Anh, không gồm chi phí, ông đang lang thang trên phố các ngày tức thời, đói lả, cùng sẽ bất tỉnh nhân sự bất tỉnh do vượt đói.
And we found out that he was Hispanic, he didn"t speak any English, he had no money, he"d been wandering the streets for days, starving, and he"d fainted from hunger.
Và chúng tôi phân phát hiện tại ông ta là bạn La-tinch, không nói được giờ đồng hồ Anh, không tất cả tiền, ông đã lang thang trên đường nhiều ngày ngay lập tức, đói lả, cùng sẽ bất tỉnh ngất vày vượt đói.
And we found out that he was Hispanic, he didn"t speak any English, he had no money, he"d been wandering the streets for days, starving, & he"d fainted from hunger.

Xem thêm:


Lúc chúng tôi hỏi chị ấy về các câu được sơn đậm thì chị ấy nói: ‘Ồ, chính là số đông câu có tác dụng tôi cảm rượu cồn rất nhiều với tôi đang không lúc nào gọi được hoàn toàn bởi giờ Anh.
When we asked her about the highlighted verses, she said: ‘Oh, those are verses that touched my heart deeply which I had never fully understood in English.
Anh ấy đã khôn cùng ao ước nói đến tôi biết đó bởi vì sự nổi tiếng của ông ta về nhân quyền. phải anh ta không thể im re được nữa
He wanted very, very much lớn tell me that it was only because of his well-known stvà on human rights that he couldn"t keep quiet any longer.
Nói thiệt tôi còn phát âm được ví như bước ra không bao gồm tiếng nhạc, mà lại nắm quái ác như thế nào anh lại chọn nhạc cổ xưa khi mình xuất hiện?
You know, I can understand coming out to no music, but why in the world would you choose classical music as your entrance?
Anh chẳng nói gì có tác dụng tôi thấy thoải mái và dễ chịu được đâu... vì tôi khôngtiếng nói gì vào vấn đề này cả, Frank ạ.
There"s nothing you can say that"s gonmãng cầu make me feel good... because I have sầu no say in any of this, Frank.
Tôi không nói giờ Anh tốt lắm, cùng đôi khi tôi không thật sự hiểu phần đa gì tôi nghe được tận nhà thờ vào ngày Chúa Nhật.
I don’t speak English very well, và sometimes I don’t really understvà what I hear at church on Sunday.
Từ Thụy Điển đến Palau, những tác giả với dịch giả gửi đến cho tôi mọi tác phđộ ẩm chúng ta từ xuất phiên bản với cả phần đông bạn dạng thảo trước đó chưa từng được phát hành mà lại các nhà xuất phiên bản nói giờ Anh chưa tuyển lựa hoặc không còn được kiến tạo nữa mang lại tôi vinc dự được nhìn nhìn hầu như thế giới tưởng tượng hay diệu kia.
From Sweden khổng lồ Palau, writers and translators sent me self-published books và unpublished manuscripts of books that hadn"t been picked up by Anglophone publishers or that were no longer available, giving me privileged glimpses of some remarkable imaginary worlds.
Không một ai biết rằng một ngày nào đó, tôi vẫn được lôi kéo là 1 Vị Thẩm Quyền Trung Ương và đề nghị nói giờ đồng hồ Anh”.
Notoàn thân knew that one day I was going lớn be called to be a General Authority & need to lớn speak English,” he says.
Bây tiếng, để tôi nói test theo cách này, giả dụ tôi gặp mặt một fan Hà Lan chỉ nói được nhất tiếng Hà Lan, một bạn hoàn toàn có thể chữa các bệnh ung thư liêu tôi hoàn toàn có thể ngừng anh ta lại vào vấn đề bước vào đại học Anh tốt không?
Now let me put it this way: if I met a monolingual Dutch speaker who had the cure for cancer, would I stop hlặng from entering my British University?
Tuy nhiên, vừa mới đây tôi đã nói cthị trấn với huấn luyện và giảng dạy viên nổi tiếng của ngôi trường BYU là Lavell Edwards về kế hoạch của cuộc đấu, thì ông ấy nói: “Tôi không quyên tâm mang lại hành vi làm sao anh ra quyết định để làm miễn là chúng ta ghi được bàn thắng nhưng mà thôi!”
However, I recently spoke with BYU’s legendary coach LaVell Edwards about our game plans, and he said, “I didn’t care what play you called just as long as we scored a touchdown!”
Thời điểm toàn bộ bọn chúng tôi ban đầu nói tiếng Mã Lai, anh ta đang được cải thiện unique sinch hoạt, và nếu như điều ấy không diễn ra, thì sau đó điều gì đang diễn ra?
The moment we all start speaking Malay, he is going khổng lồ have an uplift in the standard of living, và if doesn"t happen, what happens then?
Lúc kia bọn chúng tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha nhưng vẫn dọn mang lại sinh sống miền tây-nam Tây Ban Nha, phương pháp xa số đông vị trí mà khác nước ngoài nói giờ Anh thường lui tới.
We did not speak Spanish, & we were going to southwest Spain, far from the haunts of English-speaking tourists.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M