TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Ký hiệu:SPK Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh 29 ngành giảng dạy đại học. Đối với hệ đào tạo chất lượng cao thì nhà Trường tuyển sinh 17 chương trình huấn luyện được đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Việt và 10 chương trình giảng dạy được huấn luyện bằng giờ Anh. Sau đấy là Danh sách các ngành đào tạo và huấn luyện và tổ hợp các các khối xét tuyển như sau:

Wiky: ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật tp hcm là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, với thế mạnh mẽ về đào tạo và huấn luyện kỹ thuật, được reviews là một trong những trường đh kỹ thuật bậc nhất về huấn luyện và đào tạo khối ngành nghệ thuật tại miền Nam.

Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kỹ thuật tp

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa

Mã ngành: 7510303D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành: 7480108D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành kỹ thuật y sinh

Mã ngành: 7520212D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành Hệ thống nhúng và IoT

Mã ngành: 7480118

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành Công nghệ sản xuất máy

Mã ngành: 7510202D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo

Mã ngành: 7510209D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành nghệ thuật công nghiệp

Mã ngành: 7520117D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Mã ngành: 7549002D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành năng lượng tái tạo

Mã ngành: 7510208D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật in

Mã ngành: 7510801D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành xây cất đồ họa

Mã ngành: 7210403D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành nghệ thuật dữ liệu

Mã ngành: 7480203D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

Mã ngành: 7510102D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành con kiến trúc

Mã ngành: 7580101D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06

Ngành Kiến trúc nội thất

Mã ngành: 7580103D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06

Ngành thống trị công nghiệp

Mã ngành: 7510601D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành kinh doanh Quốc tế

Mã ngành: 7340120D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00,B00, D07, D90

Ngành xây dựng thời trang

Mã ngành: 7210404D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: V01, V02, V07, V09

Ngành Công nghệ may

Mã ngành: 7540209D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống

Mã ngành: 7810202D

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D07

Ngành công nghệ vật liệu

Mã ngành: 7510402D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành Sư phạm giờ đồng hồ Anh

Mã ngành: 7140231D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D96

Ngành ngữ điệu Anh

Mã ngành: 7220201D

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D96

Ngành technology kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302N

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202N

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510203C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật in

Mã ngành: 7510801C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology may

Mã ngành: 7540204C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

Mã ngành: 7510102C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật vật dụng tính

Mã ngành: 7480108C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành làm chủ công nghiệp

Mã ngành: 7510601C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành dịch vụ thương mại điện tử

Mã ngành: 73340122C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,B00, D07, D90

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101C

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,B00, D07, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401C

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,B00, D07, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302A

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa

Mã ngành: 7510303A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành Công nghệ sản xuất máy

Mã ngành: 7510202A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203A

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205A

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

Mã ngành: 7510102A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00,B00, D07, D90

Ngành technology kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành: 7480108A

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00,A01, D01, D90

Ngành quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601A

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu (dự kiến)
thi thpt QGhọc bạ THPT
7510301DCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử 12654
7510302DCông nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông9842
7510303DCông nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa 8134
7480108DCông nghệ kỹ thuật sản phẩm tính4218
7520212DKỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) 4218
7510201DCông nghệ kỹ thuật cơ khí 8436
7510202DCông nghệ chế tạo máy 11951
7510203DCông nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 9842
7510209DRobot và trí tuệ nhân tạo200
7520117DKỹ thuật công nghiệp 4218
7549002DKỹ nghệ gỗ và thiết kế bên trong 3515
7510205DCông nghệ kỹ thuật ô tô 14060
7510206DCông nghệ chuyên môn nhiệt 7030
7510208DNăng lượng tái sinh sản **3515
7510801DCông nghệ chuyên môn in4218
7210403DThiết kế trang bị họa500
7480201DCông nghệ thông tin12654
7480203DKỹ thuật dữ liệu4218
7510102DCông nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 10545
7510106DHệ thống kỹ thuật công trình xây dựng3515
7580205DKỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông 4218
7580302DQuản lý sản xuất 3515
7580101DKiến trúc600
7510601DQuản lý công nghiệp8436
7340301DKế toán5624
7340122DThương mại năng lượng điện tử7030
7510605DLogistic và quản lý chuỗi cung ứng7030
7340120DKinh doanh Quốc tế5624
7540101DCông nghệ thực phẩm6327
7510401DCông nghệ nghệ thuật hóa học6327
7510406DCông nghệ kỹ thuật môi trường4218
7810502DKỹ thuật thiếu nữ công219
7210404DThiết kế thời trang500
7540204DCông nghệ may4921
7540203DCông nghệ vật tư dệt may3515
7810202DQuản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống3515
7510402DCông nghệ vật liệu4218
7140231DSư phạm giờ Anh146
7220201DNgôn ngữ Anh8436

2. Đối tượng tuyển chọn sinh ĐH SPKT TPHCM

- đơn vị trường tuyển chọn sinh tất cảThí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông

3. Cách tiến hành tuyển sinh ĐH SPKT TPHCM

Nhà trường phối kết hợp 3 cách làm thi tuyển ,xét tuyển, cùng kết đúng theo giữa thi với xét tuyển a.Phương thức Xét tuyển: nhờ vào điểm thi THPT nước nhà :

Phương án này áp dụng cho tất cả các ngành, các hệ huấn luyện và đào tạo trừ ngành xây cất thời trang;

- cách thức Xét tuyển: chỉ dựa vào kết quả học bạ thpt của thí sinh: phương án ngày vận dụng cho buổi tối đa 40% chỉ tiêu toàn bộ các ngành hệ đào tạo quality cao;

- cách thức Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT nước nhà và tổ chức triển khai thi riêng so với ngành nghệ thuật: phương pháp này vận dụng cho ngành kiến thiết thời trang.

- Ưu tiên xét tuyển thẳng những thí sinh ở các trường chuyên, trường có unique đào tạo tốt trên cả nước

- Ưu tiên xét tuyển những thí sinh của những trường trung học phổ thông có ký kết hợp tác về hường nghiệp, tuyển sinh, huấn luyện và phân tích khoa học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Riêng đối với ngành Sư phạm giờ Anh và ngôn từ Anh thì bên trường áp dụng thêm tối đa 20% tiêu chí để xét tuyển chọn thẳng các thí sinh có chứng từ ngoại ngữ quốc tế.

- Đối với các chương trình đào tạo Sư phạm Kỹ thuật: những Thí sinh sau khi trúng tuyển vào trường tất cả nguyện vọng vẫn làm thủ tục đăng ký kết và sẽ tiến hành xét tuyển để học các chương trình huấn luyện và giảng dạy sư phạm kỹ thuật.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH SPKT TPHCM

- sỹ tử Xem bảng sinh hoạt mục 1

5. Tổ hợp những môn xét tuyển ĐH SPKT TPHCM

Tổ đúng theo môn các khối thi như sau:

A00: Toán -Vật lý - Hóa học

A01: Toán - đồ gia dụng lý - tiếng Anh

B00: Toán - hóa học - Sinh học

D01: Toán - Ngữ văn - giờ Anh

D07: Toán - chất hóa học - giờ Anh

V01: Toán - Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

V02: Toán - giờ đồng hồ Anh - Vẽ trang trí màu

D90: Toán - giờ Anh - khoa học tự nhiên

D96: Toán - giờ đồng hồ Anh - kỹ thuật xã hội

=> riêng rẽ Đối với tổng hợp môn D90 và D96 chỉ xét tuyển chọn theo hiệu quả kỳ thi THPT

6. Thủ tục xét tuyển cụ thể ĐH SPKT TPHCM

- cách làm 1: Xét tuyển chọn sử dụng tác dụng học tập theo học bạ

+ Phạm vi xét tuyển:Các ngành huấn luyện và giảng dạy kỹ sư trình độ đại học hệ đào tạo chất lượng cao (tối nhiều 40% chỉ tiêu).

+ vẻ ngoài xét tuyển:Dựa vào ĐTB học bạ từng môn học tập theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng ĐTB học Bạ theo tổng hợp môn đk xét tuyển chọn (không nhân hệ số), cùng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). đơn vị trường Xét tuyển từ bỏ cao xuống thấp.

+ Điều kiện bảo vệ chất lượng đầu vào:Thí sinh phải giỏi nghiệp thpt và ĐTB học tập bạ từng môn học tập theo tổ hợp đăng cam kết xét tuyển buộc phải đạt tự 7.0 trở lên.

- cách thức 2: Xét tuyển chọn sử dụng hiệu quả học tập trọn vẹn theo kết quả kỳ thi THPT

+ Phạm vi xét tuyển:

+ Các ngành đào tạo trình độ chuyên môn ĐH hệ đào tạo chất lượng cao (tối thiểu 60% chỉ tiêu);

+ Các ngành giảng dạy ĐH hệ phổ thông trừ ngành xây cất thời trang;

+ vẻ ngoài xét tuyển:Dựa vào hiệu quả điểm thi thpt quốc gia

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT nước nhà của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển chọn (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số).

Xem thêm:

Xét tuyển từ cao mang đến thấp. ĐXT =∑ĐiểmTHPTmônthi_i+ Điểmưu_tiên Riêng đối với ngành ngôn ngữ Anh cùng Sư phạm tiếng Anh, môn giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2.

Điểm ưu tiên không nhân hệ số. ĐXT = ĐiểmTHPTmôn_1+ĐiểmTHPTmôn_2+ĐiểmTHPTmôn_tiếng Anh*2+ Điểmưu_tiên + Điều kiện bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào:Thí sinh phải tốt nghiệp thpt và vừa lòng điều kiện bảo đảm ngưỡng quality đầu vào theo phương pháp của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- phương thức 3: Phươngthức xét tuyển chọn kết hợp hiệu quả kỳ thi quốc gia THPT và tổ chức thi so với ngành nghệ thuật

+ Phạmvi xét tuyển:Phương án này áp dụng cho ngànhThiết kế thời trang.

+ Nhà trường tổ chức triển khai kỳ thi riêng đối với môn thi Vẽ trang trí color nước giành riêng cho thí sinh đăng ký xét tuyển ngành xây dựng thời trang. Điểm tổng dùng để làm xét tuyển được xem bằng điểm môn vẽ trang trí nhân thông số 2, cùng với điểm thi THPT quốc gia hai môn còn sót lại (Toán cùng Ngữ văn - V01, hoặc Toán và Anh văn – V02) và cộng điểm ưu tiên (nếu có, không nhân hệ số). Điểm xét tuyển được xem theo phương pháp sau: ĐXT = ĐiểmTHPTmôn_1+ ĐiểmTHPTmôn_2+ 2*Điểmthimôn_vẽ trang trí+ Điểmưu_tiên

7. Tổ chức tuyển sinh ĐH SPKT TPHCM

a,Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu

- đơn vị trường tổ chức thi tuyển sinh mang đến ngành kiến thiết thời trang với môn Vẽ trang trí màu sắc nước.

- thời hạn tổ chức thi tuyển: Ngày 27 mon 6 *Hình thức nhấn ĐKXT và thi tuyển qua 3 hình thức:

- Nộp Online trực tuyến,

- Nộp trực tiếp tại trường

- Nộp qua con đường bưu điện

* Điều kiện thi tuyển/xét tuyển: toàn bộ các thí sinh trên cả nước, tốt nghiệp THPT, tất cả nguyện vọng thi vào trường để học ngành xây dựng thời trang.

b, Thời gian, cách thức đăng ký, chính sách ưu tiên, lệ phí tổn trong tuyển sinh

* lịch tuyển sinh của trường

- thông tin tuyển sinh của ngôi trường được update liên tục trên các kênh thông tin sau:

Các thông báo ví dụ về lịch tổ chức triển khai thi môn Vẽ thời trang, thời gian nhận hồ nước sơ, cụ thể hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ tiến hành thông báo cụ thể trên trang tin tuyển sinh năng lượng điện tử của nhà trường: www.tuyensinh.hcmute.edu.vn

* Phương thức, vị trí đăng ký, nộp hồ sơ xét tuyển Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 03 hiệ tượng sau:

+Thí sinh rất có thể nộp ĐKXT và giá tiền dự tuyển trực tuyến qua webite: www.xettuyen.hcmute.edu.vn;

+Nộp qua đường bưu điện theo hiệ tượng thư đưa phát nhanh; +Nộp làm hồ sơ trực tiếp tại trường.

8. Chế độ ưu tiên ĐH SPKT TPHCM

- cung cấp học bổng khuyến tài đến sinh viên khóa hệ đại học chính quy trúng tuyển nhập học: 2 thí sinh trúng tuyển nhập học có điểm cao nhất mỗi ngành (tổng điểm xét tuyển 3 môn ko nhân hệ số, ko kể điểm ưu tiên trường đoản cú 25 điểm trở lên), ứng với mỗi điểm một triệu vnd (tổng mỗi sinh viên từ 25.000.000 đồng trở lên mang đến toàn khóa).

- cung cấp học bổng kỹ năng cho các thí sinh hệ đào tạo rất chất lượng thủ khoa từng ngành 25.000.000 đồng/sinh viên.

- cung cấp học bổng bằng một nửa học tầm giá toàn khóa cho những thí sinh nữ đk dự tuyển vào những ngành công nghệ Kỹ thuật Ô tô ngành Công nghệ chế tạo máy, ngành technology Kỹ thuật Cơ khí, ngành kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử ngành chuyên môn Nhiệt, ngành technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng, ngành kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông, ngành nghệ thuật công nghiệp.

- Miễn 100% học phí học kỳ 1 đối với thí sinh của những trường trung học phổ thông chuyên và năng khiếu trúng tuyển nhập học tập và các thí sinh được tuyển thẳng từ các trường thpt theo chương trình ký kết của phòng trường. Các học kỳ tiếp theo tùy thuộc vào công dụng học tập của sinh viên

9. Tiền học phí dự con kiến với sinh viên bao gồm quy ĐH SPKT TPHCM

- Khối ngành KHXH, kinh tế là :206.000 đ/tín chỉ